Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Nyheter

Vi vant på Fornebu!

6. desember 2017

Dyrvik  Arkitekter har vunnet arkitektkonkurransen om Fornebu 9.4 sammen med Transborder Studio, SLA og Bollinger og Grohmann med prosjektet Fornebuhagen. Fornebu 9.4 er et område på ca 500 daa lokalisert mellom Nansenparken og Fornebu. Forslaget vårt etablerer en stor felles hage, som …

Mer ...

Workshop på Hvam

3. november 2017

I forbindelse med områderegulering på Hvam i Skedsmo kommune, organiserte Dyrvik Arkitekter en workshop for grunneiere, interessenter og berørte parter til planen. Denne medvirkningen skal bidra til programmering av videre mulighetsstudie for Hvam. Deltakerne fikk gjennom Medvirkningsspillet ta stilling til …

Mer ...

Parallelloppdrag på Smestad

25. oktober 2017

Dyrvik Arkitekter er kvalifisert for parallelloppdrag på Smestad. Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten har invitert til et parallelloppdrag om utarbeidelse av områdestudier for Smestad. Studiene skal inngå i arbeidet med å utvikle et planprogram for en områdereguleringsplan. Av 13 …

Mer ...

Media

Personvern