Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Nyheter

Vi søker arkitekter

9. mars 2018

Dyrvik Arkitekter AS er inne i en positiv og spennende utvikling og søker etter dyktige arkitekter. Fra vår base midt i Oslo sentrum tar vi del i et stort mangfold av plan- og byggeoppgaver, og dette store oppgavespennet åpner for …

Mer ...

TWEED – parallelloppdrag Smestad levert!

16. februar 2018

Dyrvik Arkitekter har ferdigstilt et mulighetsstudie for Smestad på bestilling fra Plan- og bygningsetaten i Oslo. Forslaget skal inngå som grunnlag for planprogrammet til en ny områderegulering. Vår oppgave var å belyse en økning av områdeutnyttelsen fra 29 til 50 prosent. …

Mer ...

Nytt parallelloppdrag i Notodden kommune

5. februar 2018

Sammen med SLA og Bollinger + Grohmann skal vi som ett av fem team, delta i et parallelloppdrag om boligutvikling for Notodden kommune. Oppdraget er todelt, det skal bygges 8 boliger for brukere med behov for heldøgnsbemanning, og det skal utføres en …

Mer ...

Media

Personvern