Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Nyheter

R25s forslag til nytt regjeringskvartal

5. oktober 2017

Det nye regjeringskvartalet i Oslo har vært planlagt som en forlengelse av de eksisterende regjeringsbygninger, som omfatter flere kvalitetsbygg fra ulike perioder. Utfordringen har vært å innpasse store nye bygningsvolumer til de eksisterende. Samtidig å gi et mer åpent, grønt og …

Mer ...

MIRA er ferdigstilt

22. august 2017

Oppgaven har vært å lage et renseprosessanlegg for avløpsvann og en administrasjonsdel for MIRA IKS på Tangen ved Sørumsand. Prosjekteringen har resultert i et driftsfunksjonelt anlegg med en utforming som er tilpasset natur- og kulturmiljøet langs Kongsvingerbanen.

Mer ...

Boliger på Fornebu

15. august 2017

Dyrvik Arkitekter i samarbeid Transborder Studio og Michael Lommertz fra Bollinger + Grohmann er som ett av fire team valgt ut til å delta på den begrensete arkitektkonkurransen om 700 FutureBuilt-boliger på OBOS delområde 9.4 på Fornebu, vi har nå …

Mer ...

Media

Personvern