Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Nyheter

Larvik mulighetsstudie

29. januar 2019

Stort engasjement i Larvik kulturhus Bølgen da mulighetsstudiet om stasjons- og byutvikling i Larvik ble presentert. Vi samarbeidet med Østengen & Bergo AS, Vista Analyse AS og Rambøll Norge AS på dette prosjektet. Illustrasjonen viser vårt bidrag. LPO arkitekter presenterte mulighetsstudie for det andre stasjonsalternativet.

Mer ...

Miljøfyrtårn

1. januar 2019

Godt, bærekraftig, nytt år! Vi starter det nye året som fersk Miljøfyrtårnbedrift og har brukt sertifiseringsprosessen for å styrke oss på miljøledelse i prosjekteringen.

Mer ...

Nye partnere og assosierte partnere i Dyrvik Arkitekter AS

3. desember 2018

Dyrvik Arkitekter AS er 20 år og benytter anledningen til å endre eierskap og organisering, Dette medfører blant annet å styrke partnergruppen med to nye partnere og med syv nye assosierte partnere. Som et ledd i omstruktureringen, endres også eierstrukturen …

Mer ...

Områdereguleringsplan for Høn-Landås vedtatt

29. november 2018

Områdereguleringsplan for Høn-Landås ble vedtatt av Asker kommunestyre 13. november. Hurra!! Dyrvik Arkitekter har hatt ansvar for utarbeidelse av planen, med god hjelp av mange fagkonsulenter (Multiconsult, Brekke og Strand, BioFokus mm.) Planområdet på ca. 390 mål skal bygges ut …

Mer ...

Mulighetsstudie i Larvik

11. september 2018

Vi er blitt plukket ut som én av to vinnere til å gjøre en mulighetsstudie for sentrumsutvikling i Larvik. Med på laget har vi Østengen & Bergo, Rambøll og Vista Analyse. Vi gratulerer LPO som den andre vinneren.

Mer ...

Vi vant på Notodden!

28. august 2018

Dyrvik Arkitekter har med prosjektet «tødd life» vunnet både den begrensede plan- og designkonkurransen og idékonkurransen «OMSORGSBOLIGER OG UTFORMING AV BOLIGOMRÅDE, NOTODDEN» på Jernverkstomta sentralt i Notodden sammen med SLA og Bollinger og Grohmann.

Mer ...

Nye ansikter

27. august 2018

Vi har fått to nye praktikanter i august, og vi er glade for å ønske Astri Sundström Konradsson og Kim Erdal velkommen til oss!

Mer ...

Vi søker HR-/Lønnsansvarlig

6. juli 2018

Vi søker etter en dyktig medarbeider med ansvar for HR og lønn, som er utadvendt, har gode menneskekunnskaper og kan bidra positivt til vårt miljø og vår framtidige utvikling. Viktige oppgaver vil være: • Lederstøtte og saksbehandling innenfor alle HR-prosesser …

Mer ...

Gregers kvartal

25. april 2018

Planforslag for Gregers Kvartal, vårt boligprosjekt på Løren, er lagt ut på høring. Det tilrettelegges for leiligheter, offentlig torg og ny gang- og sykkelveg, samt barnehage, forretning, servering mm. Oppdragsgiver er Boligbyggelaget Usbl. Saksnr. 201601635 hos Plan- og bygningsetaten.

Mer ...
Personvern og cookies