Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Nyheter

TWEED – parallelloppdrag Smestad levert!

16. februar 2018

Dyrvik Arkitekter har ferdigstilt et mulighetsstudie for Smestad på bestilling fra Plan- og bygningsetaten i Oslo. Forslaget skal inngå som grunnlag for planprogrammet til en ny områderegulering. Vår oppgave var å belyse en økning av områdeutnyttelsen fra 29 til 50 prosent. …

Mer ...

Nytt parallelloppdrag i Notodden kommune

5. februar 2018

Sammen med SLA og Bollinger + Grohmann skal vi som ett av fem team, delta i et parallelloppdrag om boligutvikling for Notodden kommune. Oppdraget er todelt, det skal bygges 8 boliger for brukere med behov for heldøgnsbemanning, og det skal utføres en …

Mer ...

Parallelloppdrag i Sandnes

18. januar 2018

Dyrvik Arkitekter er plukket ut som ett av tre team til å delta i et parallelloppdrag for utarbeidelse av mulighetsstudier for Sandnes sentrum. Studiene skal undersøke utviklingsmuligheter for et avgrenset område, og et grundig forarbeid danner et svært godt bakteppe for oppgaven. …

Mer ...
Flere nyheter ...

Dyrvik i media

Hasle presentert i Byggeindustrien

31. mai 2016

Dyrvik sitt prosjekt på Hasle er presentert på bygg.no. Basilikum er navnet på boligene i første byggetrinn på AF-prosjektet Krydderhagen på Hasle. Så følger Koriander som er under bygging og Muskat får byggestart etter ferien. En høyblokk utgjør det siste …

Mer ...
Flere saker ...
Personvern