Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Næring

STOVNER SENTER – Oslo

22. november 2018

Prosjektet består av ny reguleringsplan for utbygging og ombygging av Stovner Senter i den nordøstlige del av Oslo. Reguleringsplanen er utarbeidet av Dyrvik Arkitekter AS i samarbeid med Bymiljøetaten. Planene åpner for en utvidelse på 4800 m2 BRA, et nytt …

Mer ...

SUNDTKVARTALET – Oslo

25. juni 2016

Sundtkvartalet er et kontorbygg på 35.000 m2 BTA. Prosjektet var et direkte oppdrag for Skanska CDN og Entra, og fyller et helt kvartal avgrenset av Vahls gate, Lakkegata og Heimdalsgata. Kvartalet bestod av flere eiendommer der Skanska CDN og Entra …

Mer ...

FORUSBEEN 35 – Stavanger

30. november 2014

Kontorkompleks på ca. 25.000 m2 med en attraktiv beliggenhet i Forus næringsområde utenfor Stavanger. Prosjektet er en total renovering av et bygningskompleks oppført på 1980-tallet. Bærestrukturen og heis/trappekjernene er beholdt fra det opprinnelige prosjekt. Nye fasader, teknisk infrastruktur, intern organisering …

Mer ...

MESSEBYGG – Bardufoss

10. oktober 2013

Nytt messebygg i nye Bardufoss leir. Bygget skal betjene både offiserer og mannskap, og erstatter alle eksisterende messer i Bardufoss.   FAKTA Sted: Nye Bardufoss leir, Bardufoss Program/innhold: Kjøkken/messebygg Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Utvikling Nord Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS …

Mer ...

LEDELSESBYGG GIH – Bardufoss

25. august 2013

Det nye administrasjonsbygget for GIH i Bardufoss er et kontorbygg for Hærens ledelse og administrasjon. Bygget er første byggetrinn i ny kompaktleir på Bardufoss der Forsvarets aktiviteter i området samles i en ny og arealeffektiv leir.   FAKTA Sted: Nye …

Mer ...

CAMPUS FORUS – Stavanger

15. mai 2012

Campus Forus er vinnerbidraget i en begrenset arkitektkonkurranse om videreutvikling av NPROs eiendommer på Forus mellom Stavanger og Sandnes. Deltakerne i konkurransen ble bedt om å lage en masterplan for hele Forus Øst-området i nært samspill med Statoils hovedkvarter og …

Mer ...

HOVFARET 11 – Oslo

15. august 2011

Hovfaret 11 er resultat av et parallelloppdrag for NPRO om rehabilitering av eksisterende bygningsmasse til et arkitektonisk spennende, moderne og fleksibelt kontorbygg som kan huse én eller flere brukere. Styrende faktorer for besvarelsen var gode fellesarealer, fleksible kontorplan og velfungerende …

Mer ...

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

25. juni 2011

Asker og Bærum tingrett er en ombygging av den tidligere politistasjonen i Sandvika, og er et ledd i en overordnet plan for oppgradering av hele Sandvika øst. Eksisterende gymsal er revet til fordel for et mer åpent anlegg med ny …

Mer ...

BISKOP GUNNERUS 14B – Oslo

11. september 2010

Prosjektkonkurranse og skisseprosjekt om nytt høyhus for KLP i tilknytning til Oslo Sentralstasjon.   FAKTA Sted: Biskop Gunnerus gate 14B, Oslo sentrum Program/innhold: Kontor, Handel, Service, Byrom, trafikk og parkering Bruttoareal: 83 200 m2 BTA Oppdragsgiver: KLP Eiendom AS Oppdragstype: …

Mer ...

UNION BRYGGE, KVARTAL 10 – Drammen

22. mai 2009

  Union Brygge, kvartal 10 er et av elleve kvartaler som inngår i et større byfornyelsesprosjekt på Grønland i Drammen. Papirfabrikkene på elvebredden har måttet vike for en ny urban bydel med kultursenter, høyskole, bibliotek, næringsvirksomhet og boliger. Kvartal 10 …

Mer ...
Personvern og cookies