Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Vi søker arkitekter

Dyrvik Arkitekter AS er inne i en positiv og spennende utvikling og søker etter dyktige arkitekter.

Fra vår base midt i Oslo sentrum tar vi del i et stort mangfold av plan- og byggeoppgaver, og dette store oppgavespennet åpner for mange muligheter til nytenking og fordypning.

Vi samarbeider tett med andre fagmiljøer og søker arbeidsfellesskap basert på trivsel, kompetanseutvikling og -deling. Sentralt er det gode lagarbeidet, der hver enkelt blir sett og hørt slik at alle er medeiere av det ferdige produktet.

Vi søker:

  • Arkitekt/urbanist med relevant erfaring og utdannelse innen reguleringsplanlegging, by- og stedsutvikling. Du er orientert om fagets utvikling og interessert i å videreutvikle vårt faglige fokus og metoder innenfor planarbeid. Du har forståelse for viktigheten av godt og tverrfaglig samarbeid, kommuniserer tydelig og kan representere kontoret i større og mindre forsamlinger. Du er formsterk og kan kommunisere planprosjekter og ideer illustrativt. En betingelse er gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.
  • Unge arkitekter som er nysgjerrige, formingssterke og dyktige på konseptutvikling og visualisering
  • Arkitekter med 6 – 10 års erfaring, fra blant annet boliger, kulturhus og idrettsbygg og har glede av og erfaringer med bygging av komplekse bygg med ambisiøse utførelser.
  • Vi prosjekterer i hovedsak på Revit.

Tiltredelse snarest mulig og søknadsfrist er 2. april 2018

Spørsmål og søknad med CV/referanser sendes til:
Dyrvik Arkitekter AS
v/ Julie Gjermundsen jg@dyrvik.no
Telefon 22 99 91 00

Personvern