Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

FINSTADKVARTALET – Bærum

Finstadkvartalet er en viktig brikke i Bærum kommunes visjon for Sandvika som et levende sentrum med et rikt og mangfoldig tilbud på kultur, handel og arbeidsplasser. Prosjektet foreslår et aktivt kultur- og næringskvartal bestående av tre krystallinske volumer, hvorav ett inneholder bibliotek/ mediatek og de to andre en kombinasjon av næringsfunksjoner med butikker og offentlige programmer på gateplan.

 

FAKTA

Sted: Sandvika

Program/innhold: Områdeutvikling. Mediatek, næringsbebyggelse

Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse

Oppdragsgiver: Johs. Hansen Rederi AS

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Perspektivtegner: Downtown

Bruttoareal: 33.500 m2 BRA

Status: Skisseprosjekt / reguleringsendring 2013

 

Mediateket ligger som fondmotiv i forlengelse av aksen fra Sandvika kulturhus. Bygget henvender seg mot Rådhusparken som en pilspiss mot vannet. Et viktig element i mediateket er de rause, slake trappene som løper langs fasaden og løfter bygget slik at første etasje blir en integrert del av byrommet og parken.

De to næringsbyggene formidler overgangen mellom den nye, urbane sentrumsbebyggelsen langs Jørgen Kanitz gate og forløpet langs Sandviksbukta med Rådhuset, parken og et område med verneverdig bygningsmiljø (Malmskrivergården, Städegården og Sandvika gjestgiveri). Denne koblingen har vært prosjektets primære utfordring, og har gitt en underoppdeling av volumene hvor bebyggelsen trappes ned fra ti-tolv etasjer inn mot sentrum ned til tre etasjer mot den bevaringsverdige bebyggelsen i sør-øst.

Hele planen tar utgangspunkt i at kvartalets indre åpner seg mot omgivelsene med adkomst på bakkeplan mot alle fire sider. Uterommet mellom bebyggelsen er en park med en innbydende miks av grønne og harde flater. Parken er tilrettelagt for lek, opphold og kulturelle arrangementer.

Prosjektet består av ca. 28.000 m2. næring og 5.500 m2 mediatek. Under bakkeplan er det parkeringshus over flere plan i sammenheng med omkringliggende bygg.

 

 

Personvern og cookies