Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

FJERDINGBY – Rælingen kommune

Områderegulering av Fjerdingby, med mål om å utvikle Fjerdingby som vitalt sentrum i kommunen.
Sentrum skal inneholde: nytt torg, kulturhus, handel og boliger. I dag er store offentlige funksjoner plassert  Fjerdingby, som rådhus, skoler på alle trinn og idrettsanlegg.  Planen har som formål å binde disse sammen og etablere nye, urbane boformer og gode forbindelser for gående og syklende i sentrum.

Prosjektet er drevet frem gjennom flere faser og det er avholdt i alt 3 arkitektkonkurranser i prosessen som Dyrvik har vært involvert i og har vunnet. Arbeidet med områdereguleringsplanen er et samarbeid mellom mange parter: Rælingen kommune, JM Norge, Oxer, Frost; Rema 1000 og Aamodt som er grunneier.

Dyrvik arkitekter har i samarbeid med Østengen og Bergo Landskapsarkitekter vært involvert i prosessen fra starten, fra lokalisering av sentrum var oppgaven, og helt frem til vedtatt områdeplan.

Dyrvik arkitekter utarbeidet skisseprosjekter parallelt for hvert av delfeltene, som dannet grunnlag for detaljregulering av feltene.

 

FAKTA:

Sted: Fjerdingby, Rælingen Kommune

Program/innhold: nytt torg, kulturhus, kulturskole, handel og boliger

Oppdragsgiver: Rælingen kommune. JM Norge, Oxer, Frost Rema 1000 og Aamodt.

Oppdrag: Områderegulering og detaljregulering av 3 delfelt for Rælingen Kommune, Oxer/Frost/Rema 1000 og for JMNorge.

Arkitekt: Dyrvik var arkitekt for områdereguleringen.
Planen ble utarbeidet  i samarbeid med Civitas og Østengen og Bergo

Perspektiver: Dyrvik Arkitekter AS

Bruttoareal: 212 daa, nybygg 76 200m2

Status: Vedtatt områderegulering 13. juni2018

 

Personvern og cookies