Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

FJORDBYEN ATRIUM – Vikersund

Fjordbyen Atrium er del av en ny reguleringsplan som ble vedtatt i 2015 og første del av en større områdeutvikling mellom jernbanestasjonen og rådhuset i Vikersund med bolig- og næringsfortetting. Dyrvik Arkitekter har også bidratt under utarbeidelse av reguleringsplanen. Etter at reguleringsplanen for området ble vedtatt ble det utlyst en lukket arkitektkonkurranse for første trinn i utviklingen av Vikersund sentrum mot nord, felt A. Dyrvik Arkitekter vant konkurransen.

 

FAKTA 

Sted: Vikersund, Modum kommune

Program/innhold: Bolig

Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS, Fjordbyen Atrium AS

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: Tegn_3, ÅF Reinertsen

Konsulterende ingeniører: Will Arentz AS, NTI

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Perspektivtegner: Dyrvik Arkitekter, Zentuvo

Bruttoareal: 9 250 m2 BRA

Miljøspesifikasjoner: Boligdelen skal tilfredsstille passivhusstandard NS 3700:2013

Energibruk per år: Boligdel: 79,1 kWh/m2/år

Energikilder: Fjernvarme, vannbåren oppvarming

Oppføring/status: Detaljprosjekt

 

Prosjektet har en første etasje med arealer for forretning og tjenesteyting. På plan 2-5 ligger boligene fordelt på to volumer som legger seg rundt et indre gårdsrom. Bygget har en parkeringskjeller som dekker parkeringen og bodarealer til boligene. Gårdsrommet ligger på dekke over plan 1 for å markere et tydelig skille mellom private og offentlige utearealer. Samtidig har gårdsrommet direkte adkomst via et trappeløp fra torget som knytter private fellesarealer til det nye urbane rommet. Alle leiligheter får store private balkonger eller terrasser og mer private fellesarealer i form av store takterrasser.

Prosjektet inneholder 46 leiligheter fordelt på de to boliglamellene. Hver av de to boligdelene har 3 oppganger med 2-3 leiligheter per plan. Alle oppganger har direkte utgang til det indre gårdsrommet. En oppgang med heis og trapp i hver boligdel går ned til plan 1 og er dermed trinnfri hovedadkomst fra gatenivå til leilighetene og felles utearealer. Adkomst til parkeringen i underetasjen er løst ved at alle heisene til de seks oppgangene er gjennomgående fra kjelleren og opp til øverste boligetasje. Byggets volum er utformet med en gjennomgående første etasje som en base for de to boliglamellene A1 og A2. Boligdelene er på 2, 3 og 4 etasjer og legger seg som to vinkler rundt det felles gårdsrommet. Åpningene mellom de to boligfløyene gir en åpenhet i det indre rommet med utsikt mot fjorden og det nye torget mot Vikersundgata.

Det er vurderinger med hensyn til sol- og støyforhold som ligger til grunn for utformingen. Ved at volumene med høyest gesims legges mot nordøst og sørøst, og dermed mot Strandveien, fungerer de som en støyskjerm for resten av prosjektet mot den trafikkerte veien. I tillegg gir nedtrapping mot sørvest og nordvest gode solforhold for leilighetene som vender inn mot gårdsrommet, og for felles utearealer. Den valgte volumoppbyggingen gir varierte fasader til tross for en kompakt bygningskropp. Leilighetene er i hovedsak gjennomgående med gode kvaliteter med hensyn til sol-, dagslys- og støyforhold.

Materialene i prosjektet underbygger den arkitektoniske ideen om stedlig tilknytning og kvalitet. Tegl er et materiale som finnes i Vikersund fra før og som setter sitt preg på stedet. Tegl er derfor valgt som gjennomgående hovedmateriale. De store balkongene blir et viktig element i fasaden. Glasset i rekkverket vil bli behandlet på en måte som gir skjerming mot innsyn der det er behov for det, men samtidig bevarer et transparent uttrykk for å unngå at balkongene framstår som tette og massive volumer i fasaden.

Prosjektets boliglameller A1 og A2 har samme bredde. Det skaper et godt utgangspunkt for et rasjonelt bygg. Hovedbæresystem består av betongferdigelementer og plattendekke. Yttervegger utføres som bindingsverksvegger som kles med tegl på de ytre fasadene og fibersementplater på de indre fasadene mot gårdsrommet. Det er valgt et desentralt ventilasjonssystem med et aggregat i hver leilighet for en behovsstyrt drift.

Boligdelen prosjekteres iht passivhuskrav.

 

 

 

Personvern og cookies