Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

HAUSKVARTALET – Oslo

Oppgaven var en innbudt parallelloppdrag om bevaring og utvikling av Hauskvartalet som et levende lokalsamfunn og kulturhus, med mål om et byøkologisk kulturkvartal med stor grad av brukermedvirkning. Parallelloppdraget skulle svare på hvordan man best kunne legge til rette for nyetablering av kunstrelaterte virksomheter og boliger. En vesentlig del av oppgaven var å diskutere mulighetene for alternative boformer, basert på erfaringersoverføring og medvirkningsmøter med beboere og brukere av Hausmannsgate 40 («Vestbredden»), Hausmania Kulturhus og Vega Scene.

FAKTA 

Sted: Hausmannsgate, Oslo

Program/innhold: Byøkologisk forsøkskvartal med kulturtilbud, boliger og næringsformål

Oppdragstype: Parallelloppdrag

Oppdragsgiver: Urbanium

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Landskap: SLA

Konsulterende arkitekt (miljø og massivtre): Bollinger + Grohman v/ Michael Lommertz

Bruttoareal: Ca. 3200 m2 BRA

Miljømål: Nullenergibygg og BREEAM-NOR sertifisering med nivå «outstanding»

Oppføring/status: Avsluttet parallelloppdrag

Hauskvartalet består av et rikt og frodig sammensatt kompleks av mennesker og bygningskropper – som en form for «knoppskyting». Vår oppgaveforståelse bygger på mange måter videre på dette miljøet som spirer og gror – nemlig «knoppskytingen».

Boligbebyggelsen er etablert rundt et felles gårdsrom en etasje over den offentlige passasjen. Dette grepet muliggjør at boligene kan få trygge felles uterom uten gjennomgangstrafikk. Overordnet er prosjektet sammensatt av flere deler, både det boligsosiale, det byøkologiske og det bokulturelle (kulturboligen for kunstnere). Den «kollektive boform» med fellesskapet i sentrum er et bærende grunnelement. For å bo godt, og særlig for å bo godt og smått, er det svært viktig å ha trygge og gode fellesarealer inne og ute, som blir en utvidet del av boligen. Fellesarealene og møteplassene tilfører de små boligene ekstra bokvalitet. Bygningen er planlagt med en generell struktur, som gir høy fleksibilitet til mange forskjellige planløsninger. For å oppnå sosial bærekraft på et bredere grunnlag inneholder prosjektet flere leiligheter av varierende størrelse.

Nybygget i Brenneriveien og rehabiliteringen av Hausmannsgate 42 er planlagt utført med en bærekonstruksjon av dekker i massivtre og søyler i limtre, samt kjernevegger i massivtre eller betong. Vertikal lastnedføring etableres utelukkende i tre, og eventuelle betongvegger brukes for horisontal avstivning av konstruksjonen. Det ligges opp til meget miljøvennlige løsninger i alle deler av i konstruksjonen.

Personvern og cookies