Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

KUNNSKAPS- OG KULTURSENTER I RANA

KKiR er et kunnskaps- og kultursenter som skal samlokalisere de ulike høyskoletilbudene i regionen; Høgskolen Bodø, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Tromsø. Programmet suppleres med kino, teater og kultursal.

 

FAKTA

Sted: Mo i Rana

Program/innhold: Undervisning/ høyskole/ kulturhus

Bruttoareal: 12 000 m2 BRA

Oppdragsgiver: Rana kommune i samarbeid med Entra Eiendom

Oppdragstype: 1. premie i prekvalifisert plan- og designkonkurranse

Status: Forprosjekt levert i 2008

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Østengen & Bergo AS

Perspektivtegner: MIR AS

Konsulterende ingeniører: Prosjektutvikling Midt-Norge AS, Brekke og Strand akustikk AS, Nils Gunnerud (sceneteknikk), Tekøk AS (RIBR)

Miljøspesifikasjoner: Beregnet energibehov 130kWh/år. Fjernvarme med varmepumpe U-verdi 1,0-1,1. Begrensede passive og aktive tiltak for kjøling. Kulvert benyttes til både kjøling og oppvarming av luft.

 

Kunnskaps- og kultursenteret ligger som fondmotiv i forlengelse av Havmannaksen som formidler kontakten mellom fjorden, sentrum og sentrumsparken i Mo i Rana. Anlegget er konsentrert med et sentralt indre rom som gir direkte forbindelse mellom kulturhuset, kinoteateret og kunnskapssenteret. Kultursalen danner avslutningen av kvartalet mot øst, og felles undervisningsarealer danner en rygg mot nord. Over det indre fellesrommet utgjør høyskoler, fylkeskommune og kontorer et samlende platå.

Hovedkonstruksjonen er utført med søyler og dekker i betong (plasstøpt/ bubble deck). Konstruksjonen av glasstaket over atriumet og taket i kultursalen utføres i gitterdragere av stål. Fasader er i systemglass og bukkede stålplater (formpresset og perforert).

 

 

Personvern og cookies