Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

LIER KULTURHUS

Den gamle meierigården i Lierbyen transformeres til kulturhusformål sammen med nybygg for saler og øvingslokaler. Kulturhusets hovedgrep er plasseringen av en høy og luftig foajé, midt mellom nytt og gammelt, hvor all trafikk internt i bygget fordeles. Foajéen binder også kulturhuset sammen med Lierbyens to byrom, Stasjonsplassen og Rådhusplassen.

 

FAKTA

Sted: Lierbyen, Lier kommune

Program/innhold: Kulturhussaler, bibliotek, kulturskole, frivilligsentral, kulturadministrasjon og utleiearealer

Oppdragstype: 1.premie OPS-konkurranse

Oppdragsgiver: SKANSKA

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

Perspektivtegner: CADMAN

Miljø: Klasse B

Bruttoareal: ca. 6020 m 2 BTA

Oppføring/status: Ikke realisert

 

Kulturhuset består av to bygningsdeler, det nye bygget og den gamle meierigården. Prosjektet knytter kulturhuset til Lierbyen med hovedinngang fra Stasjonsplassen og et nytt kulturtorg, som skaper to viktige byrom på begge sider av kulturhuset og binder byen sammen.

Forutsetningen for oppgaven var å integrere Meierigården i det nye kulturhuset. Ved å legge hoveddelen av programmet inn i de eksisterende bygningene, har vi kunnet ”skreddersy” de arealer som er nødvendige for å få til et funksjonelt og fleksibelt kulturhus. Første etasje inneholder bibliotek, resepsjon/bokkafé og inngang til saler. Biblioteket og bokkaféen henvender seg ut mot Kulturtorget. I annen etasje henvender frivilligsentralens kafé seg ut mot Stasjonsplassen. Fra foajéen er det videre forbindelse til kulturskole, frivilligsentral og kulturadministrasjon.

I Meierigården er det ønskelig å eksponere de historiske lagene, og samtidig være tydelig på hva som er nytt og gammelt i transformasjon til Kulturhusformål. Den gamle Meierigården er et etasjebygg, mens den nye delen består av større volum til saler og verksteder. Overgangen til den nye delen er derfor markant i den lyse og spenstige fire etasjer høye foajéen. Utvendig er salenes og verkstedets volumoppbygning avtrappet mot innkjøringen til Lierbyen, og møter høyden til Meierigården i foajé-delen. Nivåforskjellen mellom Stasjonsplassen og Rådhusplassen blir tatt opp av kulturhuset, og det skapes en sammenheng mellom disse byrommene i foajéen, kulturhusets eget indre byrom.

Utvendige materialer i nybygget er tenkt i grå tegl i dialog med Meierigårdens røde teglfasade. På øst- og vestsiden av foajéen, og i biblioteket ut mot Kulturtorget, er det store glassfasader med aluminiumsrammer. Innvendig brukes materialer som slipt betong, slemmet tegl, tre, metall og glass. I foajéen markeres inngangen til kulturhusets saler ved at den store veggen kles i rødmalt trespileverk. Spileverket har lyddempende egenskaper, samtidig som det skjuler ventilasjon til og fra foajéen.

Overgangen til den gamle delen av kulturhuset er markert med slemmet tegl. På denne måten får den nye og den gamle delen av bygget en fasade ut mot foajéen, som forsterker inntrykket av et internt byrom i kulturhuset. Utomhusplanen er preget av at kulturhuset i Lierbyen vil revitalisere byrommene mellom rådhuset og den gamle togstasjonen. Dette gjøres ved å legge lekearealer og uteserveringsarealer ut på plassen, i tillegg til at kulturhuset kan benytte utvendige amfi på begge sider av bygget til utendørsarrangementer.

 

 

Personvern og cookies