Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

RUSELØKKVEIEN 26 – Oslo

Bygningene i Ruseløkkveien 26 danner avslutningen av bysaneringen i Vika på 60-tallet. Bygningskomplekset består av tre høyblokker med opp til 11 etasjer, som hviler på en 4-etasjers base. Eksisterende bygningsmasse er fra 60-tallet, med påbygg fra 80-tallet, og bærer tydelig preg av sin tid. Planløsninger og intern sirkulasjonen tilfredsstiller ikke dagens krav og målsettingen er at hele Ruseløkkveien 26 rehabiliteres til et moderne, miljøriktig og fremtidsrettet bygg.

 

FAKTA

Sted: Vika, Oslo

Program/innhold: Kontor og kjøpesenter

Bruttoareal: Ca. 37 300 m2 BTA

Oppdragsgiver: Storebrand Eiendom AS

Oppdragstype: 1. Premie innbudt konkurranse 2011

Oppføring/status: Rammesøknad/ IG (del 1) godkjent 2013

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS i samarbeid med Hansen/Bjørndal Arkitekter AS

Interiør: Metropolis Arkitektur og Design AS

Perspektivtegner: Dyrvik Arkitekter AS, Hansen/Bjørndal Arkitekter AS og Metropolis Arkitektur og Design AS                 

Rådgiver: Oslo Prosjektadministrasjon AS

Rådgivende ingeniører: Norconsult, Asplan, Seim og Hultgreen

Miljøspesifikasjoner: BREEAM sertifisert  – Energiklasse B

Energibruk per år: Ca. 120 kWh/m2/ år

Energikilder: Fjernvarme

 

Hovedgrepet består i å forsterke diagonalaksen gjennom basen og gi bygningene en ny og enhetlig fasade som binder dem sammen med én tydelig identitet. Sirkulasjonen i bygget forbedres og det etableres nye hovedinnganger, ny varelevering og en egen kontorinngang.

Basen inneholder kjøpesenteret «House of Oslo» og noe kontorareal. Oppgraderingen innebærer en utvidelse av basen innenfor rammene av eksisterende byggegrense og en ny og mer åpen, sammenhengende fasade. «House of Oslo» vil få et renere uttrykk og fremstå mer imøtekommende, med en tydelig eksponering av de nye hovedinngangene og butikkenes arealer. Et tydeligere sirkulasjonsmønster med en klar diagonalakse fra Ruseløkka mot Aker Brygge vil gjøre kjøpesenteret mer oversiktlig og rasjonelt. Det gis også plass til nye forretningsarealer.

Høyblokkene, som primært består av kontorarealer, rehabiliteres med nye fasader og innvendige installasjoner. Nye desentraliserte ventilasjonsaggregater på hver etasje vil frigjøre de to øverste etasjene til nye kontorarealer. Rehabilitering av sideblokkene med samme materiale vil skape en klar sammenheng med hovedblokken. Hele bygget vil etter rehabiliteringen fremstå med et enhetlig, mer åpent og moderne fasadeuttrykk.

For kontorene etableres en ny hovedinngang i 1. etasje som leder til et felles lobbyområde og fordelingsareal i 2.etasje. Lobbyen er tilknyttet resten av bygget via en ny trapp og et eksisterende heisbatteri med fire heiser, som sikrer effektiv vertikal kommunikasjon. Ut fra heisene legges i hver etasje en sosial sone og resepsjon for den aktuelle leietaker. I 4. etasje etableres det en ny felles kantine mot sør-vest. Her vil leietakere kunne få tilgang til konferanserom og en stor flott terrasse med utsikt mot Akershus, det nye Nasjonalmuseet og Aker brygge.

Hovedkonstruksjonen i den opprinnelige kontorblokken fra 60-tallet består av bærende fasader i betong. Brystningene på de langsgående vindusbåndene er dragere som spenner mellom store betongsøyler utenfor bygningskroppen. Et kassettdekk i betong spenner mellom dragere og en indre kjerne. Karakteristisk for bygningen er de store utkragninger i hver ende av bygget.

Det nye fasadeuttrykket tar sikte på å beholde et uttrykk med horisontale vindusbånd som har vist seg holdbart og effektivt for byggets energibruk. Det er også nærliggende å beholde fasadeutrykket på hovedfløyen med hensyn til dens konstruksjon. Eksisterende fasader i kontorblokkene kles med hvite, fiberbetongelementer, mens nye fasader i basen er tenkt oppført som et aluminiumsfasadesystem med kontrasterende vertikale linjer.

I forbindelse med rehabiliteringen vil tetthet og isolasjon i fasadene bli forbedret. Nye ventilasjonsaggregater plasseres i relasjon til eksisterende sjakter. Krav til kjøling for kjøpesenteret og kontor er plassert inntrukket på 12. etasje og 4. etasje slik at de blir mindre synlig fra gateplan. Nye tekniske installasjoner vil generelt gi god og sikker drift, bedret inneklima og fleksibilitet når det gjelder organisering av utleiearealer.

 

 

Personvern og cookies