Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

VINJE OMSORGSBOLIGER

Prosjekt for elleve omsorgsboligenheter med tilhørende felles- og servicearealer i Vinje i Telemark. Anlegget går over to etasjer, og opptar naturlig det kuperte terrenget på tomten. Byggets form skaper intime og trygge rammer om livet i anlegget.

 

FAKTA

Sted: Åmot, Vinje Kommune

Program/innhold: 11 Omsorgsboliger, fellesareal og administrasjon

Bruttoareal: 1 300 m2 BRA

Oppdragsgiver:Vinje Kommune

Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse i 2012

Oppføring/status: Ferdigstilles ila. 2014

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Landskap: Dronninga Landskap AS

Perspektivtegner: Dyrvik Arkitekter AS

Fotograf:Dyrvik Arkitekter AS

Entreprenør: Skorve Entreprenør AS

Konsulterende ingeniører: Sweco

Miljøspesifikasjoner:Energiklasse B

Energikilder: Fjernvarme

 

Målet har vært å skape en moderne institusjon, med god og trygg ramme rundt beboere og ansatte. Anlegget består av elleve private boenheter á 65 m2, fellesarealer og administrasjon. Institusjonen er fordelt på tre enheter, hvorav én på planet ut mot Åmotvegen, og to samlet om et stort fellesrom på plan 2. Bygget omslutter en felles atriumshage, med tilstøtende fellesarealer og utearealer for aktivitet og rekreasjon. De private boenhetene er orientert utad mot det vide landskapet og Åmot sentrum. Bygget har et kompakt volum ut mot Åmotvegen.

Formalt føyer huset seg inn i en lokal byggeskikk og estetikk med saltak og mørkbeiset trekledning. Hovedkonstruksjon og takstoler er i tre. Mur og bæringer i underetasjen er i betong. Kledningen er i beiset gran med naturelokserte aluminiumsbeslåtte trevinduer. Lektepapp på tak.

 

 

Personvern og cookies