Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Dyrvik Arkitekter AS

Dyrvik Arkitekter AS ble opprettet i 1998 og er i dag et av landets ledende arkitektkontor.

FILOSOFI

Vår arkitektur er forankret i en nordisk tradisjon, der vi søker unike og nye svar på hver enkelt oppgave med utgangspunkt i stedets potensiale og det spesifikke program. Alle prosjekter løses i tette og aktive team som har en åpen dialog, både internt og eksternt.

Vi setter høye krav til kompetanse, samarbeidsevne og gjennomføringskraft. Det er et sterkt fokus på arkitektonisk kvalitet, funksjonalitet, holdbarhet og forutsigbar økonomi, der fornøyde kunder og brukere etterstrebes.

KOMPETANSE

Vårt arbeid dekker et bredt arkitektfaglig spekter, fra små interiøroppdrag til komplekse bygg og planoppgaver. Kontorets portefølje omfatter utredninger, mulighetsstudier, programmering, prosjektering og oppfølging. Vi har bred erfaring med alle entrepriseformer.

De fleste av våre prosjekter er 1. premier i arkitektkonkurranser.

Revit benyttes som prosjekteringsverktøy og vi har høy kompetanse på BIM og visuelle presentasjoner.

Vi kan levere bygg og planer med de høyeste klimamål og søker å innpasse et tydelig miljøfokus i alle våre oppgaver.

BOLIG

Urbane boliganlegg av høy kvalitet til en overkommelig pris utgjør hoveddelen av våre boligprosjekter. Flere av disse er boliger med utvidete tilbud, som pluss- og omsorgsboliger.

NÆRING

Vi har bred erfaring med prosjektering av ulike typer kontor- og næringsbebyggelse og fokuserer på å skreddersy løsninger som oppfyller det aktuelle behov og åpner for fremtidige muligheter.

OFFENTLIG

Dyrvik Arkitekter har gjennomført flere betydelige og prestisjetunge kulturbygg. Kulturhusene inneholder komplekse programmer og er alle sentrale bygg i urbane situasjoner.

Våre undervisningsbygg omfatter høyskoler, videregående skoler og ungdomsskoler. Felles for disse er at de forener aktuell pedagogikk i bygg som har en tydelig identitet og er fleksible i forhold til framtidige læringsmodeller.

PLAN

Dyrvik Arkitekter gjennomfører mange plan-, byutviklings- og reguleringsoppgaver med fokus på robusthet og fleksibilitet.  Vårt brede tverrfaglige nettverk av konsulenter og rådgivere utfyller vår egen kompetanse og gjør oss godt kvalifisert til å gjennomføre alle typer planoppgaver. Vi søker etter stedstilpassede løsninger som ivaretar oppgavens potensiale og gir realiserbare muligheter.

Personvern og cookies