Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Åtte nye arkitektkontorer klare for Triennalelauget

Foto: Oslo arkitekturtriennale. 

I 2019 lanserte Oslo arkitekturtriennale et eget partnernettverk for visjonære arkitektkontorer som vil bidra i triennalens faglige utviklingsarbeid. Nå er åtte nye kontorer klare for å bidra til å utvikle den arkitektur- og byplanfaglige agendaen i Norden sammen med triennalen.  

De åtte kontorene er Code arkitektur, DRMA, Dyrvik Arkitekter, Link Arkitektur, Oslo Works, Rodeo arkitekter, SLA og Transborder Studio. Fra før består Lauget av Lundhagem, Nordic – Office of Architecture, Pir II og Snøhetta.  

Eli Grønn, partner i Dyrvik Arkitekter, uttaler: «vi er med i lauget fordi gode nabolag er en viktig forutsetning for å leve mer bærekraftig, og tematikken er grunnleggende for oss som jobber med både planlegging og gjennomføring av boligområder. Jeg håpe triennalen skal evne å samle alle aktører som er med i prosessen rundt nye og eksisterende nabolag til åpne, transparente og ikke minst interessante samtaler om hva som er avgjørende for å skape gode nabolag.» 

Lauget er særdeles viktig for Triennalens ambisjon om å mobilisere alle gode krefter i å sette arkitekturens betydning på samfunnets agenda, og samtidig utfordre arkitekturfagets rolle i håndteringen av presserende samfunnsutfordringer.  

– De åtte nykommerne representerer på hver sin måte uhyre sterke bidrag til denne mobiliseringen, og vi er veldig glade for at kontorene vil være med på laget fremover!, sier Christian Pagh, direktør i Oslo arkitekturtriennale.

På oppdrag nabolag
Den kommende triennalen i 2022 setter fokus på nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre. Med arbeidstittelen Oppdrag nabolag – (Re)former for fellesskap utforsker triennalen hvordan vi former stedene vi deler. Med ambisjon om å både engasjere en bredde av fagfelt og byens innbyggere, er triennalen frem mot selve festivalen neste år et åpent laboratorium som utforsker hvordan fremtidens nabolag kan formes – og reformeres.

Triennalelauget er Oslo arkitekturtriennales partnernettverk for visjonære arkitektkontorer som vil bidra til å utvikle den arkitektur- og byplanfaglige agendaen i Norden. I Triennalelauget blir medlemmene del av et spesialistnettverk som i kraft av sitt fellesskap innen arkitektur og byutvikling har styrke til å løfte både bykvaliteten og triennalen. Medlemmene får mulighet til å bidra til triennalens program med faglig innhold koblet til triennalens tema, og bidra til å styrke triennalen som en lokal og internasjonal arena – også utover triennaleårene. 

 

Personvern og cookies