Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Boliger på Fornebu

Dyrvik Arkitekter i samarbeid Transborder Studio og Michael Lommertz fra Bollinger + Grohmann er som ett av fire team valgt ut til å delta på den begrensete arkitektkonkurransen om 700 FutureBuilt-boliger på OBOS delområde 9.4 på Fornebu, vi har nå også med oss SLA på laget. Det aktuelle området, som er på ca 37 000 m2, befinner seg vis a vis Fornebu S (kjøpesenteret) og er et av totalt 10 ubebygde tomteområder som OBOS eier på Fornebu. Det søkes et grep som stimulerer til innovativ by- og boligutvikling med tydelig fokus på urbanitet, miljøhensyn og grønn mobilitet. Vi er i gang!

Personvern og cookies