Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Nyheter

Nye ansikter

29. august 2019

Vi ønsker arkitektene Luise Storch og Hanna Johansson og praktikant Aleksandra Basic velkommen til oss!

Mer ...

Oslo Konserthus

21. august 2019

Dyrvik Arkitekter sin idé om å bygge ny konsertsal på det eksisterende Konserthuset i Oslo er i dag omtalt i Aftenposten. Ideen fikk vi etter ønsket om å gi nye muligheter til et av Oslos verneverdige praktbygg. Det ble åpnet …

Mer ...

Hestesportens Hus

20. august 2019

I dag inviteres det til folkemøte i Hestesportens hus! Planprogram med veiledende plan for offentlige rom, VPOR, for Bjerke ble lagt ut til offentlig ettersyn 8. august, med Bjerke Travbane Eiendom som forslagstiller i tett dialog med Plan og bygningsetaten. …

Mer ...

Ullern flerbrukshall bygges

19. august 2019

Ny flerbrukshall på Ullern for Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF reiser seg! Kruse Smith Entreprenør er totalentreprenør for prosjektet og er ansvarlig for utbyggingen. Prosjektet skal stå ferdig i slutten av året, og vi gleder oss til å se det …

Mer ...

Larvik mulighetsstudie

29. januar 2019

Stort engasjement i Larvik kulturhus Bølgen da mulighetsstudiet om stasjons- og byutvikling i Larvik ble presentert. Vi samarbeidet med Østengen & Bergo AS, Vista Analyse AS og Rambøll Norge AS på dette prosjektet. Illustrasjonen viser vårt bidrag. LPO arkitekter presenterte mulighetsstudie for det andre stasjonsalternativet.

Mer ...

Miljøfyrtårn

1. januar 2019

Godt, bærekraftig, nytt år! Vi starter det nye året som fersk Miljøfyrtårnbedrift og har brukt sertifiseringsprosessen for å styrke oss på miljøledelse i prosjekteringen.

Mer ...

Nye partnere og assosierte partnere i Dyrvik Arkitekter AS

3. desember 2018

Dyrvik Arkitekter AS er 20 år og benytter anledningen til å endre eierskap og organisering, Dette medfører blant annet å styrke partnergruppen med to nye partnere og med syv nye assosierte partnere. Som et ledd i omstruktureringen, endres også eierstrukturen …

Mer ...

Områdereguleringsplan for Høn-Landås vedtatt

29. november 2018

Områdereguleringsplan for Høn-Landås ble vedtatt av Asker kommunestyre 13. november. Hurra!! Dyrvik Arkitekter har hatt ansvar for utarbeidelse av planen, med god hjelp av mange fagkonsulenter (Multiconsult, Brekke og Strand, BioFokus mm.) Planområdet på ca. 390 mål skal bygges ut …

Mer ...
Personvern og cookies