Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Mulighetsstudie for Kanalen i Tønsberg

Dyrvik Arkitekter skal sammen med Østengen&Bergo AS landskapsarkitekter utføre mulighetsstudie for Kanalen i Tønsberg og tilgrensende eiendommer. Oppdraget gjennomføres i perioden 19.08.14-14.10.14 og inngår som grunnlag for ny sentrumsplan.

Personvern og cookies