Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Dyveke Sannes kunstprosjekt til Bardufoss leir er ferdigstilt

Quis custodiet ipsos custodes er en installasjon bestående av seks skilderhus. Kunstprosjektet åpner for tanker omkring forsvar, og den menneskelige dimensjonen som kommer til uttrykk nettopp med disse vaktpostene.

Personvern og cookies