Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Gregers kvartal

Planforslag for Gregers Kvartal, vårt boligprosjekt på Løren, er lagt ut på høring.
Det tilrettelegges for leiligheter, offentlig torg og ny gang- og sykkelveg, samt barnehage, forretning, servering mm.
Oppdragsgiver er Boligbyggelaget UsblSaksnr. 201601635 hos Plan- og bygningsetaten.

Personvern og cookies