Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Hestesportens Hus

I dag inviteres det til folkemøte i Hestesportens hus!

Planprogram med veiledende plan for offentlige rom, VPOR, for Bjerke ble lagt ut til offentlig ettersyn 8. august, med Bjerke Travbane Eiendom som forslagstiller i tett dialog med Plan og bygningsetaten.

Dyrvik har arbeidet med hele området i flere år etter tidlig å ha sett muligheten til byutvikling, ved blant annet ved å benytte indre bane til travfunksjoner. I senere tid har vi bistått med analyser av eksisterende bygninger, rådgiving om hovedgrepet, samt skisseprosjekt for utvikling av et tribunehotell og flere av de andre byggene som tilhører Bjerkebanen.

Tribunehotellet har ca. 250 rom og er et moderne og fleksibelt tribuneanlegg, med multifunksjonelle arealer, mulighet for nærings- og annen utadrettet virksomhet på bakkeplan. Øvrige bygg benyttes til travformål og offentlige eller private tilbud.

Hovedmålet med planen er å legge til rette for flerbruk, økt aktivitet og å generere nye muligheter for travbanen og bydelen. Vi håper planprogrammet blir godt mottatt i dagens møte!

 

 

Personvern og cookies