Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

INTER CITY HAMAR

Dyrvik Arkitekter har i samarbeid med ATSITE levert og presentert to mulighetsstudier for Inter City på Hamar.  I forbindelse med høringsfase for 4 alternative trasévalg for dobbeltspor og ny stasjon ble Dyrvik invitert av Hamar kommune til å undersøke byutviklingspotensialet for 2 av alternativene. Mulighetsstudiene belyser forholdet mellom jernbanetekniske forutsetninger og konsekvenser for urban stedsutvikling, flomvern, fortettingspotensial, integrering av kulturmiljø, byform, landskap og Mjøsas strandsone. Oppdraget er utført. Mulighetsstudiene er offentliggjort på Hamar Kommune sine nettsider og kan leses her. Her finnes også mer informasjon om videre fremdrift for trasévalg på Hamar.

Personvern og cookies