Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Knutepunktutvikling Sarpsborg

Dyrvik har i samarbeid med Civitas, SLA, Vista analyse og Norsam utarbeidet et paralleloppdrag for utvikling av Sarpsborg stasjon. Prosjektet illustrerer hvordan sentrum kan utvikles for å tydeliggjøre koblingen til stasjonen og hvordan stasjonsområdet kan transformeres til et knutepunkt. Viktige elementer i prosjektet er å legge til rette for økt næringsutvikling i sentrum, strategier for grønn mobilitet og omstrukturering av kollektivløsninger. Forslaget danner grunnlag for kommunens videre arbeid med en ny sentrumsplan for Sarpsborg kommune.

Personvern og cookies