Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Larvik mulighetsstudie

Stort engasjement i Larvik kulturhus Bølgen da mulighetsstudiet om stasjons- og byutvikling i Larvik ble presentert. Vi samarbeidet med Østengen & Bergo AS, Vista Analyse AS og Rambøll Norge AS på dette prosjektet. Illustrasjonen viser vårt bidrag.
LPO arkitekter presenterte mulighetsstudie for det andre stasjonsalternativet.

Personvern og cookies