Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Mulighetsstudie for Sandnes sentrum presentert

Sandnes kommune inviterte mandag 16.03.18 til presentasjon av mulighetsstudier for Sandnes sentrum og vi presenterte vårt forslag. Dyrvik har samarbeidet med SLA, Vista Analyse og Norsam på dette prosjektet.

Hovedtrekkene i vårt forslag er at en tydelig og forutsigbar strukturering av Sandnes sentrum fremmer tilknytning, folkehelse og aktiv bruk av byen. Godt definerte nabolag danner rammer for fremtiden og motiverer til videre felles byutvikling. Ny utbygging i Sandnes sentrum skal tilrettelegges for barnefamilier, naturkvaliteter må kunne oppsøkes lokalt i urbane områder, og det urbane friluftslivet må tilrettelegge for aktivitet. Arbeidsplassene i Sandnes sentrum tilrettelegges for hele regionen, og en stor del av arbeidstakerne vil ankomme med kollektivtransport. Da er det viktig at det bygges med tanke på kort avstand til knutepunktene fra arbeidsstedene. Sandnes sentrum deles i fem delområder som utvikles med tydelige karaktertrekk. Klare konsept sikrer forutsigbarhet for investering. Identitet for hvert delområde utvikles ved definerte kvaliteter.

Personvern og cookies