Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Ny rammeavtale med Bane NOR

Vi har fått ny rammeavtale med Bane NOR! Her er et bilde fra arkivet: Mulighetsstudie for nytt knutepunkt på Grønli i Fredrikstad, 2016, i samarbeid med SLA og Sweco Norge.
Personvern og cookies