Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Nytt parallelloppdrag i Notodden kommune

Sammen med SLA og Bollinger + Grohmann skal vi som ett av fem team, delta i et parallelloppdrag om boligutvikling for Notodden kommune. Oppdraget er todelt, det skal bygges 8 boliger for brukere med behov for heldøgnsbemanning, og det skal utføres en idekonkurranse for boligbebyggelse på nabotomten.

Personvern og cookies