Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Områdereguleringsplan for Høn-Landås vedtatt

Områdereguleringsplan for Høn-Landås ble vedtatt av Asker kommunestyre 13. november. Hurra!!

Dyrvik Arkitekter har hatt ansvar for utarbeidelse av planen, med god hjelp av mange fagkonsulenter (Multiconsult, Brekke og Strand, BioFokus mm.) Planområdet på ca. 390 mål skal bygges ut med ca. 1.600 boliger, nærsenter med et stort sentralt torg med forretninger og lokale servicefunksjoner, barneskole (4-parallell), barnehage (8-avdeling), flerbrukshall og idrettsarealer.

Dyrvik Arkitekter er nå klar for innsendelse av rammesøknad for første felt innenfor planen, Landås Vest for Selvaag Bolig, etter 10 års arbeid med området.

 

Personvern og cookies