Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Oslo Konserthus

Dyrvik Arkitekter sin idé om å bygge ny konsertsal på det eksisterende Konserthuset i Oslo er i dag omtalt i Aftenposten.

Ideen fikk vi etter ønsket om å gi nye muligheter til et av Oslos verneverdige praktbygg. Det ble åpnet i 1977 etter en ambisiøs satsing av Oslo kommune.

Dette «on-fill»-prosjektet vil gi konserthuset nye muligheter og være med på å opprettholde et rikt kulturelt tilbud i Oslo sentrum, tett på offentlige kommunikasjon som tog, T-bane, trikk og buss.  Det er på alle måter et positivt miljøtiltak som kan være forbilde for andre kulturbygg i Oslo, og motvirke den sterke tendensen av at byens praktbygg mister sitt innhold og historie.

Behovet for en ny konsertsal til Oslo Filharmoniske orkester er uomtvistelig.  De har i alt for mange år prøvd å finne gode løsninger i den eksisterende salen, men som ikke har vist seg å være mulig. Både i form og størrelse er salen uegnet til å nå de akustiske kravene som stilles av et filharmonisk orkester av internasjonalt format.

En ny sal på toppen av konserthuset vil kunne åpne for flere nye muligheter. Det kan bli en moderne og velfungerende sal for ca. 2000 tilskuere, med optimal akustikk. Prosjektet kan også gi andre arealer som Oslo Filharmoniske orkester har behov for. Sal og foajé vil få en enestående, eksponert og luftig plassering og gi publikum en storartet utsikt til alle sider på byens tak. Sammen med eksisterende saler og Røverstaden, som er en del av bygget, vil dette kunne bli et svært vitalt musikkens hus med enestående muligheter i nasjonal- og internasjonal målestokk. Les mer i Aftenposten.

Personvern og cookies