Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Parallelloppdrag i Sandnes

Dyrvik Arkitekter er plukket ut som ett av tre team til å delta i et parallelloppdrag for utarbeidelse av mulighetsstudier for Sandnes sentrum. Studiene skal undersøke utviklingsmuligheter for et avgrenset område, og et grundig forarbeid danner et svært godt bakteppe for oppgaven. Sandnes kommune har et høyt ambisjonsnivå i planarbeidet og et mål om å få til en attraktiv og bærekraftig byutvikling i sentrum, som skal betjene både kommunen og regionen rundt.

 

Personvern og cookies