Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

PARALLELLOPPDRAG NEDRE SKØYEN VEI 24-26

Veidekke har invitert Dyrvik Arkitekter til å delta i et parallelloppdrag om utvikling av Nedre Skøyen vei 24-26. Eiendommen skal omreguleres til bolig- og næringsformål, og all bebyggelse som i dag står på tomten forutsettes revet. Foruten at tomten skal gi plass til Veidekkes nye hovedkontor, skal tomten utnyttes til en stor andel boliger.

Personvern og cookies