Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Parallelloppdrag på Smestad

Dyrvik Arkitekter er kvalifisert for parallelloppdrag på Smestad.

Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten har invitert til et parallelloppdrag om utarbeidelse av områdestudier for Smestad. Studiene skal inngå i arbeidet med å utvikle et planprogram for en områdereguleringsplan. Av 13 søkere er Dyrvik Arkitekter med samarbeidspartnere, et av to team som er utvalgt til oppgaven. Sammen med oss på denne oppgaven har vi Østengen & Bergo AS, Lars Ole Ødegård fra Rambøll – i Norge og Hanne Toftdahl fra Vista Analyse.

Personvern og cookies