Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Næring

GNEISKVARTALET – Tromsø

5. februar 2021

Bakgrunnen for utviklingen av et nytt næringskvartal I Tromsø er at den lokale avdelingen til GK Inneklima har behov for nye lokaler. Etter en lengre prosess der man ikke lyktes med å finne et egnet sted bestemte GK Eiendom AS …

Mer ...

PÅ SPORET – Oslo

7. januar 2021

«På Sporet» er  vårt bidrag i parallelloppdraget for Schweigaardsgate 35-51.  Schweigaards gate er i ferd med å fornyes fra Sentralstasjonen til Oslo gate, og Rom sine eiendommer i 35-51 danner en viktig avslutning av transformasjonen med dette nye kontorbygget mot …

Mer ...

NYPAPPEN – Sarpsborg

19. november 2020

NYPAPPEN er et stort byutviklingsprosjekt på gamle Peterson Papirfabrikks arealer i Sarpsborg. Fabrikken er flyttet, og området skal omdannes til ny bydel, med boliger og næring innenfor en mix av eksiterende fabrikkstrukturer og ny bebyggelse. Området skal omdannes over lang …

Mer ...

STOVNER SENTER – Oslo

22. november 2018

Prosjektet består av ny reguleringsplan for utbygging og ombygging av Stovner Senter i den nordøstlige del av Oslo. Reguleringsplanen er utarbeidet av Dyrvik Arkitekter AS i samarbeid med Bymiljøetaten. Planene åpner for en utvidelse på 4800 m2 BRA, et nytt …

Mer ...

SUNDTKVARTALET – Oslo

25. juni 2016

Sundtkvartalet er et kontorbygg på 35.000 m2 BTA. Prosjektet var et direkte oppdrag for Skanska CDN og Entra, og fyller et helt kvartal avgrenset av Vahls gate, Lakkegata og Heimdalsgata. Kvartalet bestod av flere eiendommer der Skanska CDN og Entra …

Mer ...

FORUSBEEN 35 – Stavanger

30. november 2014

Kontorkompleks på ca. 25.000 m2 med en attraktiv beliggenhet i Forus næringsområde utenfor Stavanger. Prosjektet er en total renovering av et bygningskompleks oppført på 1980-tallet. Bærestrukturen og heis/trappekjernene er beholdt fra det opprinnelige prosjekt. Nye fasader, teknisk infrastruktur, intern organisering …

Mer ...

MESSEBYGG – Bardufoss

10. oktober 2013

Nytt messebygg i nye Bardufoss leir. Bygget skal betjene både offiserer og mannskap, og erstatter alle eksisterende messer i Bardufoss.   FAKTA Sted: Nye Bardufoss leir, Bardufoss Program/innhold: Kjøkken/messebygg Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Utvikling Nord Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS …

Mer ...

LEDELSESBYGG GIH – Bardufoss

25. august 2013

Det nye administrasjonsbygget for GIH i Bardufoss er et kontorbygg for Hærens ledelse og administrasjon. Bygget er første byggetrinn i ny kompaktleir på Bardufoss der Forsvarets aktiviteter i området samles i en ny og arealeffektiv leir.   FAKTA Sted: Nye …

Mer ...

CAMPUS FORUS – Stavanger

15. mai 2012

Campus Forus er vinnerbidraget i en begrenset arkitektkonkurranse om videreutvikling av NPROs eiendommer på Forus mellom Stavanger og Sandnes. Deltakerne i konkurransen ble bedt om å lage en masterplan for hele Forus Øst-området i nært samspill med Statoils hovedkvarter og …

Mer ...

HOVFARET 11 – Oslo

15. august 2011

Hovfaret 11 er resultat av et parallelloppdrag for NPRO om rehabilitering av eksisterende bygningsmasse til et arkitektonisk spennende, moderne og fleksibelt kontorbygg som kan huse én eller flere brukere. Styrende faktorer for besvarelsen var gode fellesarealer, fleksible kontorplan og velfungerende …

Mer ...
Personvern og cookies