Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Offentlig

TRØNDELAG TEATER – Trondheim

24. august 2021

Prosjektet er en utvidelse av Trøndelag teater med malersal, prøvesal og tilhørende verksteder. For å legge til rette for et utadrettet og aktiviserende teater mot Leuthenhaven, med park og kulturfunksjoner, er det lagt til rette for ny hovedinngang, et utadrettet …

Mer ...

MAJORSTUA FLERBRUKSHALL – Oslo

15. januar 2021

Prosjektet er utformet i henhold til gjeldende reguleringsplan og verneplan for Frogner Stadion, og er en del av prosjektet for Sonja Henie Ishall. Bygningen er lokalisert på langsiden av Frogner stadion, under terreng, integrert i vollen som omkranser stadion. Det …

Mer ...

SONJA HENIE ISHALL – Oslo

1. februar 2020

Prosjektet inneholder ny isbane for kunstløp og ishockey, lokalisert på Frogner stadion. Ishallen er utformet i henhold til gjeldende reguleringsplan, og den ligger godt integrert i terrenget med grønt, buet tak, og fungerer som en overgang mellom parkens to nivåer.   …

Mer ...

HOVEDSTASJONEN – Oslo

7. juni 2019

Oslos hovedbrannstasjon skal flyttes til Bryn og samlokaliseres med nytt hovedkontor og ny driftsstasjon for Vann- og avløpsetaten. Bryn er midt i en transformasjonsprosess mot et fremtidig knutepunkt med urbane kvaliteter. Utfordringen har vært å utnytte tomten på en urban …

Mer ...

OSLOMET – Oslo

22. mars 2019

Frydenlund bryggerier ble i 1994-2011 bygget om til høyskole med 4B Arkitekter og Dyrvik Arkitekter som rådgivere. Prosjektet omtalt her har vært å imøtekomme nye bruksbehov, generell oppussing og modernisering av deler av bygg A-D, som er det største bygget …

Mer ...

TINGHUSKVARTALET – Sandvika

20. september 2018

Prosjektet er en videreutvikling av Sandvika øst, og ligger mellom det nye Kunnskapssenteret og det opprustede tinghuset mot Malmskriverveien. Prosjektet er et nybygg, en videreutvikling av en pågående byreparasjon, og det danner fasade mot en ny del av Jørgen Kanitz …

Mer ...

NYTT REGJERINGSKVARTAL – Oslo

7. mai 2018

Det nye regjeringskvartalet i Oslo har vært planlagt som en forlengelse av de eksisterende regjeringsbygninger, som omfatter flere kvalitetsbygg fra ulike perioder. Utfordringen har vært å innpasse store nye bygningsvolumer til de eksisterende. Samtidig å gi et mer åpent, grønt …

Mer ...

MIRA – Sørumsand

25. april 2018

Oppgaven har vært å lage et renseprosessanlegg for avløpsvann og en administrasjonsdel for MIRA IKS på Tangen ved Sørumsand. Prosjekteringen har resultert i et driftsfunksjonelt anlegg med en utforming som er tilpasset natur- og kulturmiljøet langs Kongsvingerbanen.   FAKTA Sted: …

Mer ...

ULLERN FLERBRUKSHALL – Oslo

24. april 2018

Ullern IF har fått bygget ny flerbrukshall rett ved Ullernbanen nær Bjørnsletta T-banestasjon. Hallen har garderober og treningsfasiliteter for fotball, bandy, håndball og basket. Hallen ligger integrert i kollen mellom Ullernbanen og Lysehagan, og opptrer som megler mellom friområdet og …

Mer ...

KUNNSKAPSSENTER I SANDVIKA

12. desember 2014

Prosjektet er en videreutvikling av Sandvika øst, og ligger plassert på hjørnet mot Otto Sverdrups plass ved Sandvika stasjon. Bygget er en sentral del av en pågående byreparasjon og leder inn i en ny gate som strekker seg ned til …

Mer ...
Personvern og cookies