Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Offentlig

PORSGRUNN KULTURHUS

10. november 2014

Ælvespeilet ligger på Østre Brygge i Porsgrunn og består av seks enkeltvolumer som knyttes sammen av innvendige «gater» og «torg» som organiserer byggets indre liv og sirkulasjon. Volumene har differensierte proporsjoner og materialbruk som gir bebyggelsen en variasjon og skala …

Mer ...

RÅDHUSKVARTALET – Nittedal

3. mars 2014

Konkurranseforslag om ny kirke og nytt kulturhus ved Rådhuskvartalet i Nittedal. Det utvidede Rådhuskvartalet blir et viktig tyngdepunkt i et nytt bysentrum i Nittedal. Byggene skal kunne fungere både i dagens situasjon og i en fremtidig bysituasjon i Nittedal sentrum. …

Mer ...

NASJONALMUSEET – Oslo

25. oktober 2013

Statsbygg inviterte på vegne av Kulturdepartementet til en åpen konkurranse om nytt samlet museumsanlegg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen i Oslo. Konkurransen ble vunnet av det tyske arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbH i …

Mer ...

MESSEBYGG – Bardufoss

10. oktober 2013

Nytt messebygg i nye Bardufoss leir. Bygget skal betjene både offiserer og mannskap, og erstatter alle eksisterende messer i Bardufoss.   FAKTA Sted: Nye Bardufoss leir, Bardufoss Program/innhold: Kjøkken/messebygg Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Utvikling Nord Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS …

Mer ...

LEDELSESBYGG GIH – Bardufoss

25. august 2013

Det nye administrasjonsbygget for GIH i Bardufoss er et kontorbygg for Hærens ledelse og administrasjon. Bygget er første byggetrinn i ny kompaktleir på Bardufoss der Forsvarets aktiviteter i området samles i en ny og arealeffektiv leir.   FAKTA Sted: Nye …

Mer ...

HOFF SKOLE – Oslo

25. februar 2013

Hoff skole er et forslag til nybygg og transformasjon av eksisterende bygningsmasse til en ny ungdoms- og videregående skole sentralt på Skøyen. Tomten ligger i naturskjønne omgivelser ved Hoffselven med gode uteoppholdsarealer og nærhet til kollektivtransport. Med en spennende løsning …

Mer ...

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

25. juni 2011

Asker og Bærum tingrett er en ombygging av den tidligere politistasjonen i Sandvika, og er et ledd i en overordnet plan for oppgradering av hele Sandvika øst. Eksisterende gymsal er revet til fordel for et mer åpent anlegg med ny …

Mer ...

ALFASET KREMATORIUM – Oslo

25. juni 2009

Det nye krematoriet på Alfaset er et langstrakt bygg som arrangerer krematorium, adkomst og parkering i et samlende arkitektonisk grep. Bygningskroppen fungerer som støyskjerm og visuelt skille mot trafikk og betjenende arealer. På innsiden skaper den et utendørs intimt adkomstrom …

Mer ...

OSL GARDERMOEN TERMINAL 2

25. oktober 2008

Begrenset konkurranse om utvidelse av Oslo Lufthavn Gardermoen med ny terminal, ny pir og flere bakkefunksjoner. Den nye terminalen skal ivareta komplekse funksjonskrav på en oversiktlig og elegant måte.   FAKTA Sted: Gardemoen Program/innhold: Flyplassterminal Oppdragstype: 2. plass i begrenset …

Mer ...

GAULDAL SKOLE- OG KULTURSENTER – STØREN

30. oktober 2007

Nybygg for videregående skole og ungdomsskole med utvidet program på Støren i Sør-Trøndelag. Skoleprogrammet er supplert med kultursal, kinosal, kulturskole, idrettshall og svømmehall. Bygget blir Gauldals storstue for kultur, utdanning og idrett.   FAKTA Sted: Støren, Sør-Trøndelag Program/innhold: Kulturhus, kulturskole, …

Mer ...
Personvern og cookies