Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Bolig

KRYDDERHAGEN – Oslo

27. september 2019

Utvikling av 500 boliger på tidligere industriområde på Hasle i Oslo. Fem åpne kvartaler med frodige indre gårdsrom og sammenbindende gatetun som skaper forbindelser til omkringliggende bystruktur.   FAKTA Sted: Hasle, Oslo Program/innhold: Områdeutvikling, bolig, barnehage, park Oppdragstype: 1.premie begrenset …

Mer ...

SANDAKERVEIEN 50E – Oslo

27. september 2019

Prosjektet er lokalisert inntil Sandakerveien 50, sør-vest for den fredete Blystad Villa og Sandakerveien. I tillegg er tomten tydelig preget ev skråning mot Akerselva. Prosjektet er organisert med en tydelig hovedinngang mot nord-øst. Denne plasseringen tar hensyn til og fremhever …

Mer ...

STRØMMEN STASJON

29. april 2019

Strømmen stasjon er et knutepunkt for urban utvikling på Strømmen. Hovedintensjonene i prosjektet er å tilrettelegge for fremtidsrettet byutvikling gjennom grønn urbanisering, med kollektiv transport, bolig, noe næring og samlende felles uterom som by-generatorer. FAKTA Sted: Strømmen Program/innhold: Bolig, togstasjon handel, offentlig, grøntområder …

Mer ...

FORNEBUHAGEN

29. januar 2019

Fornebuhagen er planlagt som en bymessig utvikling på Fornebu med 5 store bykvartaler med leiligheter og rekkehus omkring en sentral felleshage for urban dyrking. Prosjektet har fokus på felles funksjoner og arenaer for bytting, deling og sosialt fellesskap. Som en strategi …

Mer ...

BYSTRANDA PARK – Kristiansand

7. desember 2018

Bystranda Park er et boligkvartal med 120 leiligheter for Selvaag Pluss ved Bystranda i Kristiansand.   FAKTA Sted: Tangen, Kristiansand Program/innhold: Selvaag Pluss boliger, 120 leiligheter og lobby Bruttoareal: 17 750 m2 inkl. kjeller. Oppdragsgiver: Selvaag Bolig Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse …

Mer ...

BJØRNEGÅRDSVINGEN 11-13 – Bærum

5. oktober 2018

Oppdraget i Bjørnegårdsvingen ble vunnet i en begrenset konkurranse i 2008 og omfatter skisseprosjekt og reguleringsplan for et boligprosjekt i randsonen av Sandvika sentrum. Prosjektet er lokalisert på en svært attraktiv, men krevende tomt mellom Ringeriksveien (dagens E16) og Sandvikselva. …

Mer ...

BLINDERNVEIEN – Oslo

27. september 2018

Dyrvik Arkitekter og Rodeo Arkitekter vant i 2014 konkurransen om nye studentboliger i Blindernveien 6. Nå er eiendommen regulert og rammesøknad sendt inn. Studentboligene vil huse over 300 studenter og en barnehage med fire avdelinger. Bygget er prosjektert i massivtre …

Mer ...

NOTODDEN

28. august 2018

Plan- og designkonkurranse om tilrettelagte leiligheter og idékonkurranse om utforming av boligbebyggelse på Jernverkstomten i Notodden, inngår i en større satsning på dette attraktive området ut mot Heddalsvannet. FAKTA  Sted: Notodden Program/innhold: Bolig, Omsorgsboliger, Møteplasser, Grøntområder. Oppdragstype: 1. premie Plan- og designkonkurranse + idékonkurranse Oppdragsgiver: Notodden Kommune Arkitekt: Dyrvik arkitekter Samarbeid: SLA og Bollinger + Grohmann …

Mer ...

LANDÅS VEST – Asker

24. april 2018

  På Landåsjordene øst for Asker sentrum planlegges en større boligutvikling med 11 eneboliger og 14 boligblokker. Oppdraget omfatter en områdereguleringsplan for hele området og et detaljert skisseprosjekt for vestre del.   FAKTA Sted: Landåsjordene, Asker Program/innhold: Områdeutvikling, boliger Bruttoareal: …

Mer ...

MALERHAUGVEIEN 19-23 – Oslo

17. september 2017

Omregulering fra industri til bolig med noe forretning, kontor og bevertning. Planområdet ligger sentralt i byen og danner overgangen mellom transformasjonsområdet Ensjøbyen og stasjons nære Helsfyr. Det legges opp til en bymessig fortetting med bebyggelse som støtter oppunder og forsterker …

Mer ...
Personvern og cookies