Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Bolig

JORDNÆRT – BRØSET NORD

7. januar 2021

Brøset skal bli en ny fremtidsrettet og klimavennlig bydel i Trondheim. Utvikling av Brøset skal bidra til å sikre en langsiktig god og bærekraftig byutvikling i tråd med overordnende føringer om å planlegge for kompakte byer med redusert transportbehov. Utviklingen …

Mer ...

NYPAPPEN – Sarpsborg

19. november 2020

NYPAPPEN er et stort byutviklingsprosjekt på gamle Peterson Papirfabrikks arealer i Sarpsborg. Fabrikken er flyttet, og området skal omdannes til ny bydel, med boliger og næring innenfor en mix av eksiterende fabrikkstrukturer og ny bebyggelse. Området skal omdannes over lang …

Mer ...

KRYDDERHAGEN – Oslo

27. september 2019

Utvikling av 500 boliger på tidligere industriområde på Hasle i Oslo. Fem åpne kvartaler med frodige indre gårdsrom og sammenbindende gatetun som skaper forbindelser til omkringliggende bystruktur. Prosjektet fikk hederlig omtale som en av tre finalister til Oslo bys arkitekturpris …

Mer ...

SANDAKERVEIEN 50E – Oslo

27. september 2019

Prosjektet er lokalisert inntil Sandakerveien 50, sør-vest for den fredete Blystad Villa og Sandakerveien. I tillegg er tomten tydelig preget ev skråning mot Akerselva. Prosjektet er organisert med en tydelig hovedinngang mot nord-øst. Denne plasseringen tar hensyn til og fremhever …

Mer ...

STRØMMEN STASJON

29. april 2019

Strømmen stasjon er et knutepunkt for urban utvikling på Strømmen. Hovedintensjonene i prosjektet er å tilrettelegge for fremtidsrettet byutvikling gjennom grønn urbanisering, med kollektiv transport, bolig, noe næring og samlende felles uterom som by-generatorer. FAKTA Sted: Strømmen Program/innhold: Bolig, togstasjon handel, offentlig, grøntområder …

Mer ...

FORNEBUHAGEN

29. januar 2019

Fornebuhagen er planlagt som en bymessig utvikling på Fornebu med 5 store bykvartaler med leiligheter og rekkehus omkring en sentral felleshage for urban dyrking. Prosjektet har fokus på felles funksjoner og arenaer for bytting, deling og sosialt fellesskap. Som en strategi …

Mer ...

BYSTRANDA PARK – Kristiansand

7. desember 2018

Bystranda Park er et boligkvartal med 120 leiligheter for Selvaag Pluss ved Bystranda i Kristiansand.   FAKTA Sted: Tangen, Kristiansand Program/innhold: Selvaag Pluss boliger, 120 leiligheter og lobby Bruttoareal: 17 750 m2 inkl. kjeller. Oppdragsgiver: Selvaag Bolig Oppdragstype: 1.premie begrenset konkurranse …

Mer ...

BJØRNEGÅRDSVINGEN 11-13 – Bærum

5. oktober 2018

Oppdraget i Bjørnegårdsvingen ble vunnet i en begrenset konkurranse i 2008 og omfatter skisseprosjekt og reguleringsplan for et boligprosjekt i randsonen av Sandvika sentrum. Prosjektet er lokalisert på en svært attraktiv, men krevende tomt mellom Ringeriksveien (dagens E16) og Sandvikselva. …

Mer ...

BLINDERNVEIEN – Oslo

27. september 2018

Dyrvik Arkitekter og Rodeo Arkitekter vant i 2014 konkurransen om nye studentboliger i Blindernveien 6. Nå er eiendommen regulert og rammesøknad sendt inn. Studentboligene vil huse over 300 studenter og en barnehage med fire avdelinger. Bygget er prosjektert i massivtre …

Mer ...

NOTODDEN

28. august 2018

Plan- og designkonkurranse om tilrettelagte leiligheter og idékonkurranse om utforming av boligbebyggelse på Jernverkstomten i Notodden, inngår i en større satsning på dette attraktive området ut mot Heddalsvannet. FAKTA  Sted: Notodden Program/innhold: Bolig, Omsorgsboliger, Møteplasser, Grøntområder. Oppdragstype: 1. premie Plan- og designkonkurranse + idékonkurranse Oppdragsgiver: Notodden Kommune Arkitekt: Dyrvik arkitekter Samarbeid: SLA og Bollinger + Grohmann …

Mer ...
Personvern og cookies