Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Bolig

NOTODDEN

28. august 2018

Plan- og designkonkurranse om tilrettelagte leiligheter og idékonkurranse om utforming av boligbebyggelse på Jernverkstomten i Notodden, inngår i en større satsning på dette attraktive området ut mot Heddalsvannet. FAKTA  Sted: Notodden Program/innhold: Bolig, Omsorgsboliger, Møteplasser, Grøntområder. Oppdragstype: 1. premie Plan- og designkonkurranse + idékonkurranse Oppdragsgiver: Notodden Kommune Arkitekt: Dyrvik arkitekter Samarbeid: SLA og Bollinger + Grohmann …

Mer ...

LANDÅS VEST – Asker

24. april 2018

  På Landåsjordene øst for Asker sentrum planlegges en større boligutvikling med 11 eneboliger og 14 boligblokker. Oppdraget omfatter en områdereguleringsplan for hele området og et detaljert skisseprosjekt for vestre del.   FAKTA Sted: Landåsjordene, Asker Program/innhold: Områdeutvikling, boliger Bruttoareal: …

Mer ...

MALERHAUGVEIEN 19-23 – Oslo

17. september 2017

Omregulering fra industri til bolig med noe forretning, kontor og bevertning. Planområdet ligger sentralt i byen og danner overgangen mellom transformasjonsområdet Ensjøbyen og stasjons nære Helsfyr. Det legges opp til en bymessig fortetting med bebyggelse som støtter oppunder og forsterker …

Mer ...

LØRENVEIEN 51-LØRENVANGEN 14 – Oslo

8. juli 2016

Boligprosjekt for Lørenvangen Utvikling KS med ca. 320 leiligheter, næringsarealer og barnehage på bakkeplan samt parkeringskjeller i to etasjer.   FAKTA Sted: Løren, Oslo Program/innhold: Bolig, næring, barnehage Oppdragstype: 1.premie i begrenset konkurranse Oppdragsgiver: Lørenvangen Utvikling KS (USBL/ Eiendomsplan) Arkitekt: Dyrvik …

Mer ...

SKOGGATA BO- OG SERVICESENTER – Moss

10. mars 2014

Skoggata bo- og servicesenter ligger sentralt i Moss sentrum og er et «rom» for trygghet og omsorg. Den sentrale plasseringen medvirker til at prosjektet i mindre grad enn tradisjonelle omsorgsbygg oppleves som institusjonelt. Dette er et ledd i å komme …

Mer ...

CECILIE THORESENS VEI 12 – Oslo

25. oktober 2013

Boligprosjekt for OBOS på Lambertseter med ca. 130 leiligheter, næringsarealer på bakkeplan og parkeringskjeller i to etasjer. Prosjektet er på totalt ca. 15.000 m2 over bakken, fordelt på bolig og næring.   FAKTA Sted: Lambertseter/Karlsrud i Oslo Program/innhold: bolig, næring, …

Mer ...

HOVINVEIEN 45 REGULERING – Oslo

1. oktober 2013

Reguleringsplan med skisseprosjekt for nytt boligprosjekt i Hovinveien 45 på Ensjø i Oslo. Tomta inngår i Ensjø-planen som del av en større bytransformasjon fra bilbasert handelsområde til boligby. Planforslaget følger Ensjøplanens vedtatte mål om å transformere og innlemme «bilbyen Ensjø» …

Mer ...

FOSSUMHAGEN – Oslo

24. februar 2013

Fossumhagen ligger sentralt plassert i umiddelbar nærhet til T-banestasjon og bydelssenter på Stovner i Groruddalen og består av 128 leiligheter. Den tilnærmede kvartalsbebyggelsen rundt et felles gårdsrom introduserer en ny boligtypologi i området, som for øvrig består av frittstående terrasseblokker, …

Mer ...

BISPEVIKA, FELT B6A OG B6B – Oslo

11. november 2011

Parallelloppdrag for HAV Eiendom om tre bykvartaler i Bispevika. Vannet fra fjorden bryter gjennom kvartalene og danner et indre kanalforløp med halvoffentlige og offentlige rom. Kanalenes bredde varierer gjennom prosjektet som skaper varierende intimitet og kontakt med vannet inne i …

Mer ...

UNION BRYGGE, KVARTAL 10 – Drammen

22. mai 2009

  Union Brygge, kvartal 10 er et av elleve kvartaler som inngår i et større byfornyelsesprosjekt på Grønland i Drammen. Papirfabrikkene på elvebredden har måttet vike for en ny urban bydel med kultursenter, høyskole, bibliotek, næringsvirksomhet og boliger. Kvartal 10 …

Mer ...
Personvern og cookies