Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Ombruk

DORA TOPPETASJE

8. august 2023

Nyhavna i Trondheim skal omformes fra industri og havnedrift til en bærekraftig sentrumsbydel for alle. Dora toppetasje, et 15000m2 industribygg fra 80-tallet, ligger i dette utviklingsområdet og er lokalisert på taket av ubåtbunkeren DORA 1  fra andre verdenskrig. Vi bidrar …

Mer ...

NYPAPPEN – Sarpsborg

19. november 2020

NYPAPPEN er et stort byutviklingsprosjekt på gamle Peterson Papirfabrikks arealer i Sarpsborg. Fabrikken er flyttet, og området skal omdannes til ny bydel, med boliger og næring innenfor en mix av eksiterende fabrikkstrukturer og ny bebyggelse. Området skal omdannes over lang …

Mer ...

Midlertidig Felleshus og hage – Fornebu

27. september 2019

Felleshuset  er tenkt som et samlingssted for nærområdet, med særlig fokus på fellesskap, sosial bærekraft og urban dyrking. Huset  er på 100m2 og er bygget av ombrukte byggematerialer med konstruksjonsvirke av kortreist skog. Huset er off-grid med solceller som eneste …

Mer ...

OSLOMET – Oslo

22. mars 2019

Frydenlund bryggerier ble i 1994-2011 bygget om til høyskole med 4B Arkitekter og Dyrvik Arkitekter som rådgivere. Prosjektet omtalt her har vært å imøtekomme nye bruksbehov, generell oppussing og modernisering av deler av bygg A-D, som er det største bygget …

Mer ...

INDUSTRIVEIEN SYKKELBYEN – Bærum

21. juni 2016

Mulighetsstudium av området langs Industriveien i Sandvika, basert på planer om flytting av trase for E16.   FAKTA  Sted: Sandvika, Bærum Program/innhold: Områdeutvikling, bolig, barnehage, skole, næring, offentlig formål Oppdragsgiver: Bærum kommune Areal: 100 000 m2 BRA Oppføring/status: Innlevert 2015 Arkitekt: Dyrvik …

Mer ...

KABELGATA 1-39 – Oslo

17. mars 2016

Transformasjon av Kabelgaten 1-39 i Oslo,  Kabelgata er et av de få industriområdene i Oslo som viser noe av 1900 – tallets beste eksempler på industriell arkitektur og STK sin spesielle rolle som nyskaper og samfunnsbygger, industriområde består av 1900-talls …

Mer ...

KUNNSKAPSSENTER I SANDVIKA

12. desember 2014

Prosjektet er en videreutvikling av Sandvika øst, og ligger plassert på hjørnet mot Otto Sverdrups plass ved Sandvika stasjon. Bygget er en sentral del av en pågående byreparasjon og leder inn i en ny gate som strekker seg ned til …

Mer ...

NEDRE LANGGATE – Tønsberg

14. august 2014

Parallelloppdraget skal belyse muligheter for Nedre Langgate og tilgrensende byggetomter i forkant av ny byplan for de sentrale byområdene. Det overordnede målet er å styrke Tønsberg sentrum som bolig- og handelsområde.   FAKTA Sted: Nedre Langgate, Tønsberg Program/innhold: Områdeutvikling Bruttoareal: …

Mer ...

MYNTGATA 2 – Oslo

25. oktober 2013

Reguleringsplan med skisseprosjekt i Myntgata 2 på vegne av Forsvarsbygg. Målet med planen er å gjenbruke eksisterende- og tilrettelegge for ny bebyggelse samt å åpne gårdsrommet for offentligheten.   FAKTA Sted: Kvadraturen i bydel Sentrum, Oslo Program/innhold: Nybygg og gjenbruk …

Mer ...

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

25. juni 2011

Asker og Bærum tingrett er en ombygging av den tidligere politistasjonen i Sandvika, og er et ledd i en overordnet plan for oppgradering av hele Sandvika øst. Eksisterende gymsal er revet til fordel for et mer åpent anlegg med ny …

Mer ...
Personvern og cookies