Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Plan

JORDNÆRT – BRØSET NORD

7. januar 2021

Brøset skal bli en ny fremtidsrettet og klimavennlig bydel i Trondheim. Utvikling av Brøset skal bidra til å sikre en langsiktig god og bærekraftig byutvikling i tråd med overordnende føringer om å planlegge for kompakte byer med redusert transportbehov. Utviklingen …

Mer ...

NYPAPPEN – Sarpsborg

19. november 2020

NYPAPPEN er et stort byutviklingsprosjekt på gamle Peterson Papirfabrikks arealer i Sarpsborg. Fabrikken er flyttet, og området skal omdannes til ny bydel, med boliger og næring innenfor en mix av eksiterende fabrikkstrukturer og ny bebyggelse. Området skal omdannes over lang …

Mer ...

KRYDDERHAGEN – Oslo

27. september 2019

Utvikling av 500 boliger på tidligere industriområde på Hasle i Oslo. Fem åpne kvartaler med frodige indre gårdsrom og sammenbindende gatetun som skaper forbindelser til omkringliggende bystruktur. Prosjektet fikk hederlig omtale som en av tre finalister til Oslo bys arkitekturpris …

Mer ...

STRØMMEN STASJON

29. april 2019

Strømmen stasjon er et knutepunkt for urban utvikling på Strømmen. Hovedintensjonene i prosjektet er å tilrettelegge for fremtidsrettet byutvikling gjennom grønn urbanisering, med kollektiv transport, bolig, noe næring og samlende felles uterom som by-generatorer. FAKTA Sted: Strømmen Program/innhold: Bolig, togstasjon handel, offentlig, grøntområder …

Mer ...

TORGGATA AREALBRUKSENDRING – Oslo

14. mars 2019

Rapporten identifiserer og dokumenterer arealbruksvirkninger av Oslo kommunes gateprosjekt i Torggata. Arbeidet er utført innenfor Statens Vegvesen, Vegdirektoratets FoU-program «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer» (Bedre By). Målet for programmet er å gi et bedre analysegrunnlag for samfunnsøkonomiske analyser …

Mer ...

LARVIK SENTRUM

1. mars 2019

Larvik skal få ny Intercity-stasjon der det står mellom to alternativer, Kongegata eller Indre Havn. Mulighetsstudiet ser på potensialer og konsekvenser for sentrumssonen som følge av stasjonsplassering i Indre Havn. Med Intercity-prosjektet, uavhengig av stasjonslokalisering, står Larvik foran en byutvikling …

Mer ...

DRAMMEN HELSEPARK

1. mars 2019

Visjonen med Drammen Helsepark er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling på Brakerøya i Drammen vis a vis nytt sykehus i Drammen. Dyrvik Arkitekter har sammen med SLA utarbeidet illustrasjonsprosjektet for detaljregulering …

Mer ...

FORNEBUHAGEN

29. januar 2019

Fornebuhagen er planlagt som en bymessig utvikling på Fornebu med 5 store bykvartaler med leiligheter og rekkehus omkring en sentral felleshage for urban dyrking. Prosjektet har fokus på felles funksjoner og arenaer for bytting, deling og sosialt fellesskap. Som en strategi …

Mer ...

TWEED – Smestad i Oslo

29. november 2018

Vårt plangrep tvinner, foredler og forandrer Smestads funksjoner i et nytt samspill, en tweed, der mennesker, arkitektur og byens landskap sees på som én helhet: Grønne og blå strukturer som førende for områdets mobilitet og koblinger på tvers. FAKTA Sted: …

Mer ...

GREGERS KVARTAL – Oslo

29. november 2018

Gregers kvartal omfatter tidligere Løren­veien 51 og Lørenvangen 14 og er en del av Løren og Hasle, som transformeres fra industri og kontor til moderne boligområder og med handel og service. Boligprosjektet etableres på en flott tomt ute på pynten, …

Mer ...
Personvern og cookies