Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Plan

TETT PÅ – Porsgrunn

21. november 2018

Porsgrunn planlegger en utvidelse av eksisterende kollektivknutepunkt for å sikre god fremkommelighet til Grenland og sikre regionens attraktivitet i fremtiden. Porsgrunn kommune ønsker å skape et nytt kollektivknutepunkt som kobler områdene rundt stasjonen bedre sammen og en bedre overgang mellom …

Mer ...

BJØRNEGÅRDSVINGEN 11-13 – Bærum

5. oktober 2018

Oppdraget i Bjørnegårdsvingen ble vunnet i en begrenset konkurranse i 2008 og omfatter skisseprosjekt og reguleringsplan for et boligprosjekt i randsonen av Sandvika sentrum. Prosjektet er lokalisert på en svært attraktiv, men krevende tomt mellom Ringeriksveien (dagens E16) og Sandvikselva. …

Mer ...

NOTODDEN

28. august 2018

Plan- og designkonkurranse om tilrettelagte leiligheter og idékonkurranse om utforming av boligbebyggelse på Jernverkstomten i Notodden, inngår i en større satsning på dette attraktive området ut mot Heddalsvannet. FAKTA  Sted: Notodden Program/innhold: Bolig, Omsorgsboliger, Møteplasser, Grøntområder. Oppdragstype: 1. premie Plan- og designkonkurranse + idékonkurranse Oppdragsgiver: Notodden Kommune Arkitekt: Dyrvik arkitekter Samarbeid: SLA og Bollinger + Grohmann …

Mer ...

LANDÅS VEST – Asker

24. april 2018

  På Landåsjordene øst for Asker sentrum planlegges en større boligutvikling med 11 eneboliger og 14 boligblokker. Oppdraget omfatter en områdereguleringsplan for hele området og et detaljert skisseprosjekt for vestre del.   FAKTA Sted: Landåsjordene, Asker Program/innhold: Områdeutvikling, boliger Bruttoareal: …

Mer ...

SANDNES SENTRUM

19. april 2018

Parallelloppdrag for Sandnes kommune, som innspill i prosessen med ny sentrumsplan. Prosjektet foreslår en utvikling av Sandnes som i stor grad handler om å tilrettelegge for å få unge voksne til å ville bo og arbeide i sentrum. Boligutviklingen er …

Mer ...

SANDEFJORD SJØFRONT

7. oktober 2017

Mulighetsstudie for utvikling av Sandefjords sjøfront, fra Stub i vest til Kamfjordkilen i øst. Utredningen er vinklet ut i fra et byutviklingsperspektiv med fokus på aktivitet, attraktivitet, samt helhetlig og bærekraftig utvikling. Prosjektet legger opp til en intensivering av eksisterende …

Mer ...

MALERHAUGVEIEN 19-23 – Oslo

17. september 2017

Omregulering fra industri til bolig med noe forretning, kontor og bevertning. Planområdet ligger sentralt i byen og danner overgangen mellom transformasjonsområdet Ensjøbyen og stasjons nære Helsfyr. Det legges opp til en bymessig fortetting med bebyggelse som støtter oppunder og forsterker …

Mer ...

KONNEKT – Drammen

16. desember 2016

Dette er historien om Konnerud. Om dugnadsånd, entusiasme og felleskap. Historien om stedet ved skiløypa som, med styrket identitet, ble til helsebydelen i Drammen. Der kunnskap og pågangsmot skapte nye arbeidsplasser og nye samlingspunkt blant naturopplevelser og folkelig engasjement.   …

Mer ...

INTER CITY HAMAR

1. november 2016

I forbindelse med høringsfase for 4 alternative trasévalg for dobbeltspor og ny stasjon ble Dyrvik invitert av Hamar kommune til å undersøke byutviklingspotensialet for 2 av alternativene, K1-2B BRO og K2 MIDT Hamar.   FAKTA Sted: Hamar Program/innhold: Potensialer og utfordringer ved trasévalg …

Mer ...

ZAPSENTRUM – Sarpsborg

25. oktober 2016

I forbindelse med Intercity-utviklingen av Østfoldbanen inviterte Jernbaneverket, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Bypakke Nedre Glomma til parallelloppdrag for å belyse knutepunktutvikling rundt nye Sarpsborg stasjon. Zapsentrum viser en mulig retning for byutvikling og stasjonsløsning for å tydeliggjøre …

Mer ...
Personvern og cookies