Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Presentasjon av parallelloppdrag Hauskvartalet

Torsdag  09.03 presenterte vårt team bestående av Dyrvik, SLA og Bollinger Grohman  prosjektet « Nordvestpassasjen og naboskapet» i et åpent møte for naboer, beboere, potensielle beboere, oppdragsgiver, kommune og lokalt næringsliv. Prosjektets hovedidè består i å skape en pasasje gjennom kvartalet med mulighet for kulturelt program og fasiliteter, som beriker eksisterende kulturliv i kvartalet, samtidig som boligene som planlegges på etasjene over får et skjermet gårdsrom og mulighet for etablere et godt  naboskap i og mellom ny og gammel bebyggelse. I konkurranseprosjektet har vi vist prosjektet med et spenn i tetthet fra rammene reguleringsplanen gir, til en illustrasjon av muligheter for økt tetthet, som kommunedelplanen åpner for. For å mer info om forslagene trykk her. I forbindelse med presentasjonen ble arkitektene som deltok i konkurransen intervjuet av arkitektnytt. Intervjuet kan du lese i sin helhet her.

Personvern og cookies