Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Rammeavtale med Bærum Kommune

Dyrvik Arkitekter er tildelt rammeavtale Bærum kommune vedrørende arkitekttjenester innenfor områdene, regulering, tomteanalyse, programmering, mulighetsstudier og skisseprosjekt. Rambøll Norge er med på rammeavtalen.

Personvern og cookies