Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Sentrumsutvikling Konnerud

Dyrvik Arkitekter har levert mulighetsstudie for sentrumsutvikling på Konnerud til Drammen Kommune. Oppdraget er utført i samarbeid med Dronninga Landskap og Hjellnes Consult. Prosjektet foreslår en urban stedsutvikling med en tydelig sentrumsakse, der eksisterende og nye funksjoner knyttes sammen og styrkes, og der naturkvaliteter trekkes inn. Forslaget skal danne grunnlag for videre arbeid med områdeplan for Drammen Kommune. Mulighetsstudien offentliggjøres i sin helhet i november 2016, sammen med kommunens forslag til planprogram for områdeplanen.

Personvern og cookies