Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Tiller i adressa.no

Biler og asfalt må vike for menneskelige møteplasser når nye Tiller sentrum skal planlegges.

Da kommunedelplanen for Tiller ble vedtatt i mars, så bystyret også et behov for å undersøke hvordan sentrum kan videreutvikles.

Det ble derfor bestilt et parallelloppdrag hvor det skulle utarbeides tre ulike løsninger for fremtidens Tiller sentrum. Nå er løsningene klare, og onsdag skal de presenteres for offentligheten i Rådhuset i Trondheim.

Personvern og cookies