Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

TWEED – parallelloppdrag Smestad levert!

Dyrvik Arkitekter har ferdigstilt et mulighetsstudie for Smestad på bestilling fra Plan- og bygningsetaten i Oslo. Forslaget skal inngå som grunnlag for planprogrammet til en ny områderegulering. Vår oppgave var å belyse en økning av områdeutnyttelsen fra 29 til 50 prosent.

For å skape kompakte, menneskelige og miljøvennlige hverdagsbyer, må formingen av infrastruktur, bygninger og landskap ta utgangspunkt i mennesket. Vårt plangrep forsøker å tvinne, foredle, forandre og øke funksjonene i et nytt samspill, som en tweed! Ved en transformasjon av  infrastrukturen og bebyggelsen må vi se på mennesker, arkitektur og byens landskap som en helhet – da kan vi skape høy kvalitet for menneskene som bor, arbeider og ferdes i byen.

Personvern og cookies