Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Ullern flerbrukshall

Dyrvik Arkitekter er, i sammarbeid med Rambøll, engasjert av Kultur- og idrettsbygg Oslo KF til å utarbeide forprosjekt for Ullern flerbrukshall. Forprosjektet skal leveres før sommeren 2017.

Personvern og cookies