Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Vi er i full drift

Dyrvik Arkitekter ser alvorlig på utviklingen av Covid-19 pandemien og vi gjør det vi kan for å unngå smittespredning. Ingen av våre ansatte er smittet så langt. Vi følger de pålegg og tiltak som myndighetene har kommet med. 

Vi jobber nå delvis fra vårt kontor i Grensen 3 og delvis fra operative hjemmekontor, og gjør det vi kan for å opprettholde de forpliktelser og leveranser vi har i de enkelte prosjektene. Vi møter dere gjerne via telefon eller videosamtale, men tar ikke imot besøk på kontoret eller stiller på møter.

For spørsmål ta gjerne kontakt med daglig leder Halvor Bergan.  

Personvern og cookies