Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Vi skal tegne Tønsberg Tinghus!

Sammen med NCC vant vi 1. premie i Statsbyggs pris- og designkonkurranse om å utvikle og bygge nytt tinghus i Tønsberg. Som vi gleder oss! Rett før sommeren åpnet Drammen Tinghus, et annet samarbeidsprosjekt med NCC.

– Erfaringsutveksling, fagkompetanse og engasjement bidro til et vellykket prosjekt i Drammen. Nå planlegger vi samme arbeidsmetode for å utvikle et funksjonelt bygg med gode arkitektoniske kvaliteter i Tønsberg, sier sivilarkitekt og prosjektleder Knut Opperud.

Daglig leder Halvor Bergan er godt fornøyd med kontraktsinngåelsen.
– Det er en bekreftelse på den spisskompetansen vi har opparbeidet oss på denne typen formålsbygg, sier Bergan.

Tinghuset bygges sentralt i byen og rett ved Tønsberg stasjon. Nybygget vil være på rundt 4 700 kvadratmeter og inneholde gode og funksjonelle rom: 14 rettssaler, møteromsfasiliteter, venteceller og kontorarbeidsplasser for om lag 60 personer. Tinghuset forventes å stå ferdig for innflytting høsten 2025.

Prosjektet blir prosjektert som et passivhus, og med ambisiøse miljøkrav er det store ambisjoner om betydelige reduksjoner av klimagassutslipp. Tønsberg tinghus vil bli Vestfolds første utslippsfrie byggeplass.

 

Personvern og cookies