Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Vi søker HR-/Lønnsansvarlig

Vi søker etter en dyktig medarbeider med ansvar for HR og lønn, som er utadvendt, har gode menneskekunnskaper og kan bidra positivt til vårt miljø og vår framtidige utvikling.

Viktige oppgaver vil være:
• Lederstøtte og saksbehandling innenfor alle HR-prosesser
• Rekruttering og bemanningsplanlegging
• Utvikle virksomhetens system for kompetanseheving
• Bidra til kontinuerlig utvikling av HR-prosesser og rutiner
• Arbeidsrettslige problemstillinger
• Månedlige lønnsavregninger, feriepenger
• Avstemming og rapportering av skattetrekk, arbeidsgiveravgift og A-meldinger
• Oppfølging av sykepenger, refusjon fra NAV
• Permisjoner
• Utbetaling av reiseregninger og refusjoner
• Pensjonsrapportering
• Avstemming lønn i forbindelse med årsoppgjør

Kvalifikasjoner:
• Erfaring med tilsvarende oppgaver
• Meget god kunnskap om lov- og avtaleverk innen HR og lønn
• God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Relevant utdanning på masternivå

Erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt. Lønn etter avtale.

Send søknad til Dyrvik arkitekter ved Julie Gjermundsen, jg@dyrvik.no innen 15. september 2018.

Spørsmål om stillingen kan stilles til daglig leder Halvor Bergan, hb@dyrvik.no 92287182.

Personvern og cookies