Dyrvik Arkitekter | Dyrvik Arkitekter

Vi søker nye arkitekter!

Søknadsfrist 9. desember 2021.

Vi er et frittstående arkitektkontor som holder til midt i Oslo sentrum. Vår visjon er at vi skal glede mennesker ved å skape bærekraftige og karakterfylte steder. Gjennom arkitektur vil vi forbedre livsvilkår og gjøre våre omgivelser vakrere.

Vi arbeider med et stort spenn i våre oppgaver, fra mulighetsstudier og planarbeid til detaljprosjektering og gjennomføring. Oppdragsgiverne våre finnes både i det offentlige og blant private. Vi gjør for tiden planarbeid i Oslo, Trondheim, Moss, Sarpsborg og flere andre steder, og vi tegner boliger mange steder i Østlandsområdet. I Drammen tegner vi for tiden nytt tinghus og i Oslo nytt bibliotek for OsloMet, og vi har mange andre spennende oppgaver.

I dag er vi 40 stykker her, og med økende oppdragsmengde ser vi et sterkt behov for å få noen flere gode hoder med på laget. Vi setter prosjektene i sentrum og er alltid på jakt etter de beste idéene og hvordan vi kan få gjennomført dem.

Vi søker:

FORMSTERK ARKITEKT
– Har du god formsans?
– Liker du å arbeide med arkitektonisk formgiving, komposisjon, farge og materialbruk?
– Har du kompetanse på prosjektutvikling?
– Har du mellom 3 og 8 års erfaring?

Svarer du ja på disse spørsmålene er du kanskje den rette for oss.

Vi ønsker oss at du som søker vedlegger eksempler på prosjekter du har formgitt og forklarer litt om prosessen og tankene bak.

ARKITEKT/URBANIST MED REGULERINGSKOMPETANSE
– Har du inngående erfaring fra arbeid med reguleringsplaner og plansaker?
– Har du erfaring med prosjektutvikling?
– Har du jobbet med boligprosjekter?
– Har du lyst til å jobbe med både plansaker og prosjektutvikling?
– Har du mellom 5 og 10 års erfaring?

Svarer du ja på disse spørsmålene er du kanskje den rette for oss.

Vi ønsker oss at du som søker vedlegger eksempler på prosjekter du har medvirket til og forklarer hvordan du har bidratt og tankene bak prosjektet.

Vi prosjekterer i Rhino og Revit.

Send søknad med CV og portfolio til oss, epost adm@dyrvik.no. For spørsmål ta kontakt med Fridtjov Bergsgard eller Halvor Bergan.

Personvern og cookies